Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Vol. 33 1982m.

Subkategorijos

 • 1982m. 1 Sausis

  Šių dienų stabmeldžiai. Trys Dievo žodžio šaltiniai. Kiek kartų atleisti? Dvasios valdomas temperamentas. Kai tėvų ir vaikų rolės pasikeičia... Gyvenimo liturgija. Laiškas lietuviams iš Jericho. Žmogaus ir pasaulio pradžia lietuviškoje tautosakoje. Trijų vyrų našlė. Nepaprasta knyga. 

 • 1982 m. 2 Vasaris

  Tautos brendimas. Moteris ir kunigo perlas. Antanas Smetona ir religija. Palaiminti, kurie liūdi. Žmogaus ir pasaulio pradžia lietuviškoje tautosakoje. Laiškai lietuviams nuo negyvosios jūros pakrančių ir iš betliejaus. O, kad galėčiau pradėti gyvenimą iš naujo... Vaišingumas ar prievartavimas?

 • 1982m. 3 Kovas

  Auka ar tinginystė? Štai aš viešpaties tarnaitė. Švietimas Lietuvoje spaudos draudimo metu. Teologija be velnio? Noriu tau pasiskųsti. Laiškas lietuviams iš Jeruzalės. Turtėjimas, apsirūpinimas ir siela. O, kad galėčiau pradėti gyvenimą iš naujo... Gilaus tikėjimo mokslininkas. Įspūdžiai apie "Vilties ledinę valtį". Kaukai, aitvarai, žalčiai.

 • 1982m. 4 Balandis

  Linksmi su prisikėlusiu Kristum. Kristus - pasaulio centras. Žvilgsnis į puolusį angelą. Krikščionių vienybė. Antras laiškas lietuviams iš Jeruzalės. O, kad galėčiau pradėti gyvenimą iš naujo... Šeima - žmonijos mokytoja ir auklėtoja. Knygas verčiant...

 • 1982m. 5 Gegužė

  Trejybės bruožai motinoje. Šių dienų mama. Mazgoti kojas. Bauginimas velniu. Parapija - mūsų religiniai ir tautiniai namai. Laiškas lietuviams iš Atėnų. Destruktyvioji emocija. Marquette parko lietuviai politiniu požiūriu. O, kad galėčiau pradėti gyvenimą iš naujo... Baigiant lituanistinę mokyklą.

 • 1982m. 6 birželis

  Mėnuo, pavadintas baisiuoju. Mintys tėvo dienai. Stabdžių svarba gyvenime. Jūs esate švarūs... Kunigo įtaka žmogaus tikėjimui. Nereikia žodžių. Laiškas lietuviams iš Delfų. "LKB Kronikos" dešimtmetis. Mano tėvas.

 • 1982m. 7 Liepa-Rugp.

  Atostogos, poilsis, sportas. Odisėjo keliais. Kas nori tarnauti... Jonas buvo žmogus. Nerami širdis. Senovės lietuviai visi kalbęjo lietuviškai. Laiškas lietuviams iš Graikijos salų. Lietuviškų parapijų metai. Jaunystės džiaugsmas, meilė ir... mirtis.

 • 1982m. 8 Rugsėjis

  Draugystės esmė. Gėlės ir piktžolės. Atsirišęs Ajolo maišas. Visiems - viskuo. Kunigas mano tikėjimo raidoje. kiek žmogaus protas gali pažinti Dievą? Lietuvių kalba - tautinės sąmonės ugdytoja. Trumpas žvilgsnis į Maironį ir jo kūrybą. Jaunystės džiaugsmas, meilė ir... mirtis.

 • 1982m. 9 Spalis

  Kas grąžins Dievą į Lietuvą? Samsonas ir Kirkė. Aš esu su jumis... Marksizmo patrauklumas ir pamokos. Kunigų-maištininkų "pavyzdys". Įspūdžiai iš "Laiškų lietuviams" kelionės. Tik sava kultūra užtikrins mums ateitį. Ar laimė - iliuzija? Afrikiečių pasaka. Jaunystės džiaugsmas, meilė ir mirtis...

 • 1982m. 10 Lapkritis

  Valdovas Kristus. Karaliaus ugnys turi degti. Ar nekrikščionis gali būti išganytas? Sirenų vilionės. Kas žmogų sutepa? Įspūdžiai iš "Laiškų lietuviams" kelionės. Himnas žvakidei. Jaunystės džiaugsmas, meilė ir... mirtis. Ištrauka iš atsiminimų. Devintasis lituanistikos seminaras. 

 • 1982m. 11 Gruodis

  Kai žmogus išgirsta apie Dievo įsikūnijimą... Gundomas žmogus. Užgesusios žvaigždės šviesa. Įsakymai ir palaiminimai. Žmogaus silpnybės. Piešiniai ir škicai. Šaukštas deguto... Žmogaus atminties problema. Įspūdžiai iš "Laiškų lietuviams" kelionės. Dail. Ringailė Zotovienė. Dail. Magdalema Stankūnienė. Trys gyvenimo vaizdeliai. Ištrauka iš atsiminimų.