Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Vol. 51 2000m.

Subkategorijos

 • 2000m. 1 Sausis

  Žvelgiant į trečiąjį tūkstantmetį. Marijos apsireiškimas Guadalupėje. Kaip atrandamas ir prarandamas tikėjimas. Ryškiausios komunizmo liekanos. Politiniai siautuliai. netiesi kova prieš tiesą. Matomas pasaulis skelbia. Švietimo tinklo dėsniams - 400 metų. Dievo visagalybė.

 • 2000m. 2 Vasaris

  Laisvė ir mes. Nuo ateistės spaliukės. Aukojimasis vardan draugystės. Pasaulio tvarka. Kaip prarandama ir atrandama tautybė. Louis Pasteur. Turtiniai santykiai. Gyvatė po erelio sparnu. Nepiktnaudžiaukime brūkšneliais.

 • 2000m. 3 Kovas

  Septyni paskutinieji žodžiai. Kantrybė. Prof.Dr.Juozas Eretas. Tarp Liurdo ir Fatimos. Laisvė ir žmogus blogio nelaisvėje. Neapkenčiau bažnyčios. Sąžinės balsas. Kur veda pataikavimas. Komunizmo liekanos Lietuvoje.

 • 2000m. 4 Balandis

  Žiburiai liturgijoje. Komunizmo liekanos. Įpročiai. Kančios paslaptis ir viltis. Garstyčios grūdelio tikėjimo ! Kaip prarandamas ir atrandamas tikėjimas. Šventųjų asmenybės. Tarp Liurdo ir Fatimos.

 • 2000m. 5 Gegužė

  Gegužinės pamaldos. Laiškų lietuviams auksinis jubiliejus. Ir bedevybė, ir tkėjimas įrodo Dievą. Laiškų lietuviams auksinis jubiliejus. Viešpats daro stebuklus. Kančia, pabudimas, tapatybė. Ką pasiimsime.

 • 2000m. 6 Birželis

  Laiškų Lietuviams 50 metų jubiliejui. Invokacija. Sveikinimai: Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus. Ilinojaus Guber. George H.Ryan. Į tiesą per ją supančias netiesas. Jeigu santuokoje atsiranda dvasinė meilė. Kaip išvengti depresijos. Kas padaroma vaiko labui. Malda - kelias į Dievo pažinimą. Ką pasiimsime.

 • 2000m. 7-8 Liepa-Rugp.

  Po baltojo vilties paukščio sparnu. Meilės stebuklas Lietuvoje. Dievo pažinimas. Ar atvirumas padeda, ar kenkia. Laiškas lietuviams. Tiltai ir sienos. Septyni klausimai. Kaip nugalėti depresiją.

 • 2000m. 9 Rugsėjis

  Švietimu besirūpinant. Pareiga ir atsakomybė. Amžinybei. Atverkime savo širdžių duris. Nelaimė ir Dievo apvaizda. Nelaimė Dievo priežiūroje. Atleisk.  Per grožį į grožį. Vaiko labui.

 • 2000m. 10 Spalis

  Kur tikrasis tikėjimas? Kas padaroma vaiko labaui. Keliauju po Lietuvą. Ką pasiimsime ir ką paliksime. Biblijos paslapčių tyrinėtojai. Kaip išvengti depresijos.

 • 2000m. 11 Lapkritis

  Kam esame pašaukti? Kelias į žmonių širdį. Katalikų Bažnyčia ir žydai. Tyla - kelias į Dievą. Paslaugumas. Dviese.

 • 2000m. 12 Gruodis
  Gyvasis Kalėdų prasmingumas. Pasaulio atjaunimas. Po jubiliejaus. Gimnazija. Mano vasara. Ką pasiimsime. Dvi didelės nosys. T. J.Danylos tikėjimas. Renkuosi partnerį visam gyvenimui.