Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Vol. 19 1968m

Subkategorijos

 • 1968m. 1 Sausis

  Psichiniai negalavimai lietuvių tarpe. Moralė naujos situacijos kryžkėlėje. Menas reklamavime. Interviu su jėzuitų provincijolu G.Kijausku. Miestas be žmogaus (eil.) Duokit dvasios vadų. Ką tiki vokiečiai. Ar nori būti suaugęs. Šeima:kokie mano santykiai su kita puse? 

 • 1968m. 2 Vasaris

  Anuomet ir dabar, 1918-1968. Viltis atgauti nepriklausomybę. Siekiant Lietuvos laisvės. Apie iniciatyvą ir nesusipratimus. Kovose už Lietuvos nepriklausomybę. Amerikos lietuvių veikla 1918m. Sukaktis. Asmenybė ir jos negalavimai. Moralė naujos situacijos kryžkelėj. Darnumo vedybose beieškant. Protestantai ir katalikai. Ką N.Jankutė atrado...

 • 1968m. 3 Kovas

  Iš Petro uolos ištrykš pasaulį gaivinantis šaltinis. Ką reiškia tikėti. Beskausmiai vainikai (eil.) Asmenybė ir jos negalavimai. Siekiant Lietuvos laisvės. Kaip vertinu tai, kas šiais laikais dedasi Bažnyčioje. Olandų naujasis Katekizmas. Žiurkės ir vaikai.

 • 1968m. 4 Balandis

  Kaip aš vertinu tai, kas šiais laikais dedasi bažnyčioje. Puikybė tikėjimą žlugdo. Miguel Angel Asturias. Asmenybė ir jos negalavimai. Siekiant Lietuvos laisvės. Svajonės ir vedybos. Reformos Vatikano kurijoje. Ar jau gavote "Eglutę"?

 • 1968m. 5 Gegužis

  Jaunimas nepastoviame pasaulyje. Kaip jaučiasi šių dienų jaunimas? Hipies - pasaulio keitėjai ar keistuoliai? Jaunimo eilėraščiai. Nuolankumas tikėjimą ugdo. "Fidelio" mūsų scenoje. Siekiant Lietuvos laisvės. Svetlanai Alilujevai suprasti. Pokalbis santykių reikalu dar nesibaigia. Išpažintis: kunigui ar Dievui? Kai vedusiems gresia skyrybos. Džiaugiuosi, kad religija gyva. Velniai ir Vokietijos studentai, Studentai nerimsta.

 • 1968m. 6 Birželis

  50-ta Vasario 16 pavakarė. Lietuviškų parapijų ateitis. Krikšč.meilė - tikėjimo motina. Skonis ir saikas mūsų laikysenoje. Kai kankles tik bandai tu... Siekiant Lietuvos laisvės. Jaunimas ir religija. Kavanough - Bažnyčios kritikas. Lietuviai Detroito senate. Premijuoto straipsnio idėjas "vėtant". Skaitmenų kalba.Stengiantis būti žmogišku. A.Ramūno "Sutemos ir aušros".

 • 1968m. 7 Liepa-Rugp.

  Apie medį ir mus (eil.) Organiškas religijos išgyvenimas. Iš pašnekesio apie psichinius negalavimus. Gyvenimas yra vertas (eil.) Siekiant Lietuvos laisvės. Olandų Bažnyčios suvažiavimas. Bendrauti su broliais, ne su okupantais. Lietuviai Detroito arkivyskupijos sinode. Kas paliečia širdį. Ar užstoti savo vaiką? Ar vaikai turi peštis? Lengvai pažeidžiami metai.

 • 1968m. 8 Rugsėjis

  Protestantų įvertinimas katalikų dekreto. Paulius VI apie gimimų kontroliavimą. Vytauto Didžiojo godos (eil.)Naujakūrybinė technika. Pokalbis apie psichinius negalavimus. Siekiant Lietuvos laisvės. Gimdymo įspūdžiai. Teatras mane visados domino... Kiek kenkia LSD ir marijuana? Ant paveikslų randu antspaudus. Du laiškai apie celibatą. Bendrauti, neišsižadant neprikl. Lietuvos. Kaip galėjome atimti lūšnas iš negrų? Teologo žodis filmo menininkams.

 • 1968m. 9 Spalis

  Tikrovės ir iliuzijų kryžkelėj. Ar pagristai priešinamasi reformai. Siekiant Lietuvos laisvės. Po enciklikos... Popiežius kalba valstiečiams. Balsai po "Humanae vitae" Katalikų psichologų klausimai. Ar galima naudoti jėgą? Neturiu teisės... Jauno Amerikos lietuvio laiškas. Žodis tartas, bet... Lietuvio kunigo laidotuvės. Kam ta mama jai vis ant kaklo? Apsispręsti tikėti. TASSas informuoja apie Čekoslovakiją. Volerto "Sąmokslas" (rec.) "Satelitų" niekšybės paslaptis. 

 • 1968m. 10 Lapkritys

  Tikrovės ir iliuzijų kryžkelėj. Apie lietuvių skautų sąjungą. Siekiant Lietuvos laisvės. Rudens kalendorinė prasmė (eil.) Vytautas Augustinas. Gyvenimas šaukėsi reformos. Lapas(eil.) Po "Humanae vitae" enciklikos. Vietnamo katalikai. Dviejų vienuolių pažiūros. Ką galvoja anglų katalikų jaunimas. Kad jį atrastume. Kaip tėvai patys randa išeitį. Ar aš beždžionauju ar žmogus? "Žaidžiąs" teologas ar žaismingas teologas.

 • 1968m. 11 Gruodis

  Aš esu čia, jau Kalėdos. Lietuvių katalikų orientacija šių dienų gyvenime. Didžioji bažnyčios žaizda. Ar darbininkai taps įmonių bendravaldžiais. Kunigas, kuris "užkariavo visą Lietuvą". Tėve, vis tiek myliu tave. Pasaulio Bažnyčių Tarybos suvažiavimas. Balsai apie N.Gailiūnienės ir jauno Amerikos lietuvio mintis. Skaitytojai pasisako apie "Laiškus Lietuviams". Reikia centro, išjudinančio eilinį kataliką. Po "Humanae vitae" enciklikos. Apie jauno Amerikos lietuvio laišką.