Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Vol. 12 1961m.

*

Subkategorijos

 • 1961m. 1 Sausio

  Svečiavimasis ir jo kultūra. Tiltas tarp žemės ir dangaus. Žmogus, kuris pavogė Dievą. Vaikų žaislų problema. Ar Katrelė bus laiminga? Už pasaulio gyvybę! Kūrybinė ugnis. Malda ir žmogaus gyvybė.

 • 1961m. 2 Vasario

  Atidengiant Laisvės kovų paminklą. Gyvulys prieš žmogų (IV), Širdies švelnumas — taktas. Į kalnus, į aukštybes! Visuotinio Bažnyčios suvažiavimo belaukiant. Dvasinė Japonijos jaunimo krizė. Dar apie dorovini persiginklavimą. Apie gražų elgesį. Eilėraščiai.

 • 1961m. 3 Kovo

  Šypsnio dovana. Mokslo šviesa, meilės šilima. Iliustracijų paaiškinimas. Katalikų Bažnyčia Kuboje. Apie pagarba ir meilę gyvybei. Pirmosios žmogaus gyvenimo dienos. Melagiai negimsta. Neskaisčios mintys. 

 • 1961m. 4 Balandžio

  Svarbiausieji mūsų uždaviniai išeivijoje. Tremties Lietuvoje pasidairius. Rabindranath Tagore. Kalba Nobelio laureatai. Eilėraštis. Bažnytinio giesmyno sulietuvinimo klausimu. 

  Šeimos uždaviniai 
   
 • 1961m. 5 Gegužės

  Motinos Dienai. Mūsų tautinės gyvybės išlaikymas. Mūsų balsas Tave tepasiekia. Rabindranath Tagore (II). Religijos ilgesys. Žmogus — įsikūnijusi dvasia.

 • 1961m. 6 Birželio

  Pamestieji deimantai. Bažnyčia Kongo suirutėje. Vienašališkas Kristus. Moderniojo meno klausimais. Fizinis augimas ir dvasinė plėtra. Stipri dvasia silpname kūne. Tėve mūsų (eil.)Kas yra kunigas.

 • 1961m. 7 Liep.-Rugp.

  Idealų besiekiant. Gimtoji kalba pamaldose. Juokas ir pajuoka. Jautrumo laikotarpiai. Žemės saujelė. Skaitytojų nuomonės.

 • 1961m. 8 Rugsėjo

   

  Modernus Šv. Rašto aiškinimas. Žodžio laisvė Bažnyčioje. Kenčiančios tautos aidas. Du žodžiai. Judesio reikšmė auklėjime. Mergaitės grožis 
   
 • 1961m. 9 Spalio

  Bažnyčia ir tikrovė. Kontrastai. Meilė pavergtai tėvynei. Kalbos vystymasis. Kada sutveriama siela? Religinis sąjūdis Amerikoje. Kas svarbiausia?

 • 1961m. 10 Lapkričio

  Lietuviškosios išeivijos tikslai. Mokykla ir tėvai.Amerikietės ar lietuvaitės. Išmokime džiaugtis gyvenimu. Juslių reikšmė auklėjime. Kūno prisikėlimas. Nedavertinta knyga. Tarp meilės ir neapykantos. Kančia ir laimė. Ąžuolo mirtis.

 • 1961m. 11 Gruodžio

   

  Mūsų didieji uždaviniai. Ar laimė čia galima? Tėvų pavyzdys. Ar jaunuolis nereikalingas tėvų globos? Religinio auklėjimo reikalingumas šeimoje. Ar jau turime “taikytis su realybe”? Nepražysk per anksti(eil.). Realios pastangos lietuvybės išlaikymui. Pasikalbėjimas su J. Gliauda