Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Vol. 37 1986m.

Subkategorijos

 • 1986m. 1 Sausis

  Naujus metus pradedant. Vyskupo Pauliaus Baltakio laiškas. Svarbiau už visas aukas. Žmogaus ir Dievo santykiai. Teologiniai mąstymai. Masonai ir katalikai. Pavyzdžio reikšmė ir galia. Darbo ir turto teologija. Meilė yra auka. Šypsokis - Dievas tave myli. Praėjusių metų jaunimo konkurso apžvalga.

 • 1986m. 2 Vasaris

  Meditacija vasario šešioliktajai. Dievybės aidas žmoguje. Veidu į katalikų bažnyčią. Tarpusavio meilė. Ypatingasis vyskupų sinodas Romoje. Teologiniai mąstymai. Lankai ir strėlės šeimoje. Dėl ko jaunimas nutolsta nuo religijos? Pasikalbėjimai su rūpintojėliu. Kastytis Izokaitis.

 • 1986m. 3 Kovas

  Kryžių kalno rūpintojėliui. Veidu į katalikų bažnyčią. Kristaus liudytojai. Dogmos paradoksas. Teologiniai mąstymai. Religinio svyravimo psichologija. Iš mirusios sesers užrašų. Visuomenė ir šeima. Vaikų nesusipratimai su tėvais. 

 • 1986m. 4 Balandis

  Sąmoningo tikėjimo metai. Dogmos paradoksas. Veidu į katalikų bažnyčią. Teologiniai mąstymai. Vien duonos neužtenka. Ar tikrai buvo biblijoje aprašytas tvanas? Tėvų pavyzdys. Moterų kova už lygias teises. Kard. J.Bernardin žodis apie L.K.B. Kroniką. A.Salio raštų III tomas. Šventojo Kazimiero penkšimtmetis. Lietuva pasaulinėje literatūroje.

 • 1986m. 5 Gegužė

  Motina - meilės ir aukos simbolis. Aš laukiu pavasario (eil.) Sekminės - Šv.Dvasios šentė. Mūsų visuomenės skaldymosi priežastys ir santykiai su Lietuva. Kam pirmenybė? Juokas ir pajuoka. Teologiniai mąstymai. Charizmatikai. Lietuvių ir žydų santykiai hitlerio okupacijos metu. Ar sunku būti lietuviu svetimame krašte?

 • 1986m. 6 Birželis

  Pažiūrėkit (eil.) Mūsų visuomenės skaldymosi priežastys ir santykiai su Lietuva. Jėzaus sekėjai klauso jo žodžių. Teologiniai mąstymai. Lietuvių ir žydų santykiai okupacijos metu (II). Iš istorinių versmių. Vienišumas ir atvirumas šeimoje. Pliusai ir minusai būti lietuviu svetimame krašte. Parama krikščionybės jubiliejui.

 • 1986m. 7 Liepa-Rugp.

  Sąmoningo tikėjimo metų malda. Šlovė tau, viešpatie! Septyni gailestingumo darbai sielai. Dievo dvasia gyvena mumyse. Lietuvių ir žydų santykiai Hitlerio okupacijos metu. Teologiniai mąstymai. Iš istorinių versmių. Sąžinė baudžia. Dažnai jaunimas pasako: "Aš neinu į bažnyčią, nes iš mišių nieko negaunu". Kokios savybės ugdo ir kokios žudo draugystę.

 • 1986m. 8 Rugsėjis

  Tautinio ir religinio švietimo rūpesčiai. Tikėjimas. Labdarybės darbai sielai. Teologiniai mąstymai. Nesižvalgyti atgal. Pamokslas pamokslininkams. Kūrėjo Dievo planas. Tautinio auklėjimo metodai ir priemonės šeimoje. Pliusai ir minusai būti lietuviu svetur. Dėl ko jaunimas pradeda rūkyti, gerti, vartoti narkotikus.

 • 1986m. 9 Spalis

  Lietuvos krikšto jubiliejui artėjant. Teologiniai mąstymai. Dievo žodžio galia. išsigelbėti šaukiantis balsas. Būkite tobuli. Kryžiaus meilė. Agorafobija - gyvenimas pragare. Ayvirumas ir vienišumas šeimoje. Dėl ko jaunimas pradeda rūkyti, gerti, vartoti narkotikus? Pliusai ir minusai būti lietuviu Amerikoje. Šventų dalykų susigrąžinimas.

 • 1986m. 10 Lapkritis

  Lietuvos krikščionybės sukaktis. Džiaugsmas, grįžus paklydusiai avelei. Mintys apie Vilniaus katedrą. Teologiniai mąstymai. Lietuviški papročiai: lapkritis. Labdarybės darbai sielai. Ar tylėjimas visuomet yra auksas? Atsimink, kas esi! "Nidos" klubo leidiniai. Vaikas ir aplinkos įtaka. Dėl ko jaunimas pradeda rūkyti, gerti, vartoti narkotikus. Pliusai ir minusai būti lietuviu svetimame krašte.

 • 1986m. 11 Gruodis

  Kalėdų nuotaikos. Kalėdos ir... amžinos kalėdos. Lietuvių katalikų religinė šalpa. Ne baimės, bet meilės dvasia. Teologiniai mąstymai. Lietuviški papročiai: gruodis. Pasaulio lietuvių anketa. Didžioji laimė. Kaip jaunimas galėtųprisidėti prie liet. išlaikymo. Kurios savybės ugdo ir kokios žudo draugystę. Ko mes laukiame iš auklėtojų.