Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Vol. 22 1971m.

 

KAI VERČIAME GYVENIMO LAPĄ PO LAPO,

KARTAIS PAKLAUSIAME PATYS SAVE:

KAS GI YRA TAS GYVENIMAS?

KARTAIS JIS YRA LYG LAIVO PLAUKIMAS PER JŪRĄ,

O KARTAIS JIS ATRODO KOVA.

JIS YRA NUOLATINIS IEŠKOJIMAS,

SIEKIMAS GĖRIO, GROŽIO, TIESOS.

GYVENIMAS YRA SUSITIKIMAS IR ATSISKYRIMAS.

JAME SU DAUG KUO SUSITINKAME,

SU DAUG KUO SKIRIAMĖS.

GIMDAMI SUSITINKAME SU PASAULIU,

MIRDAMI — SKIRIAMĖS.

TAČIAU TARP GYVENIMO IR MIRTIES

YRA ŠIMTAI SUSITIKIMŲ IR ATSISKYRIMŲ.

PLAUKDAMI, KOVODAMI IR IEŠKODAMI,

SKIRIAMĖS SU TUO, KAS NETIKRA, NEGRAŽU IR NEGERA,

KAD SUSITIKTUME SU GĖRIU, GROŽIU IR TIESA.

Subkategorijos

 • 1971m. 1 Sausis

  Nauji Metai - nauji lapai. Organinės vienybės keliu. Liturgijos dalyvių veiklumas. Modernieji barbarai. Jaunimas dabarty ir ateity. Giedrė Žumbalienė. Marija Montessori. Ką daryti su vaikais, nekalbančiais lietuviškai? Kada viskas buvo kaip pasakoj... Nauja Algimanto Keizio knyga. Pupos pasaka. Pažvelgus į praėjusius metus. 

 • 1971m. 2 Vasaris

  Mintys Vasario šešioliktąjai. Istorija ir mitai. Lietuva jaunųjų širdyse. Negimusiojo dienoraštis. Zita Sodeikienė. Jaunimo pasaulis. O vis dėlto nesusikalbame. Mirusio užmario įamžinoji gyvybė. Lietuvos operos auksinis jubiliejus.

 • 1971m. 3 Kovas

  Kančia ir paguoda. Pasaulėžiūrinė bazė - krikščioniškos veiklos rodyklė. Jaunimo problemų naujos dimensijos. Džiugios prošvaistės iš laiško šešėlių. Koks jaunimo Dievas? Svarbesni Montessori metodo bruožai. Kodėl šeimos skiriasi? Tauta tikrovės ir mito žaisme. Susimasčius prie alanto novelės. 

 • 1971m. 4 Balandis

  Kunigai ir kunigystė. Pažinti Kristų savyje ir save Kristuje. Pasaulėžiūrinė bazė - krikščioniškos veiklos rodyklė. Žvilgsnis į meną. Krikščionybė socialinio teisingumo kelyje. Apie pasakas, erotiką ir "Dailininko žmoną". Antroji banga. 

 • 1971m. 5 Gegužė

  Pagarba įpareigoja. Žvilgsnis į meną. tviras, lankstus, sudėtingas. Dabartinio mūsų jaunimo charakteristika. Pupos pasakos teologija. Abortai čia ir anapus. Skirtingų kartų pokalbis. Mūsų naujoji egzotika. Nusidėjėlė tebeatgailaija anapilio papėdėje. Gyvenimo faktų mozaika.

 • 1971m. 6 Birželis

  Ką reiškia būti galva? Ar mūsų moralė kyla, ar smunka? Maldos apaštalavimas. Ko siekia komunizmas? Atidarykite savo kalėjimų duris! Fotografavimo menas. Kaip galvoja jaunimas. Antrajam jaunimo kongresui ruošiantis. Vis dėlto: kaip danguje, taip ir žemėje. Kas mūsų spaudoje girtina ir kas peiktina.

 • 1971m. 7 Liepa-Rugp.

  Ar linksmintis nemoralu? Ko aš laukiu iš religijos. Žvilgsnis į meną. Dar apie tą 25m. jaunuolį. Katalikų politinės pareigos. Lietuvių žurnalistų sąjunga. Protinės ligos ir jų gydymas. Paklydusiųjų karta. "Viena pasaulyje" klajoja. Kunigai, kunigystė ir pasauliečiai. 

 • 1971m. 8 Rugsėjis

  Mokiniai ir mokytojai. Gyvybės galimybė už žemės ribų. Feodoras Dostojevskis. Žvilgsnis į meną. Lietuvis žurnalistas. Obuoliai nukrito tolokai nuo obels. Gerai išbalansuota "Septintoji pradalgė". Ieškau tavo veido. Knyga sklidina meilės. Dar vis turime vilties.

 • 1971m. 9 Spalis

  Prieš ką kovoti? Iš jaunosios Afrikos poezijos. Žvilgsnis į meną. Ar teisinga kryptimi einame? Žygiai etninių grupių klausimu. Aš tikiu, bet nesistengiu įtikinti. Daugtaškis ties abortais... Vedęs vyras ir ištekėjusi moteris. Simboliai ar žmonės? Skamba, skamba kanklės. 

 • 1971m. 10 Lapkritis

  Lapkričio mintys. Sovietinė sąžinės bei tikėjimo laisvės sąvoka. Spauda, redaktoriai, skaitytojai... Žvilgsnis į meną. Vaikų paruošimas mokyklai. Religija ir dorovė. Partizaniškas romanas jaunimui. Dviejų kunigų jubiliejus.

 • 1971m. 11 Gruodis

  Dievui garbė, žmonėms taika. Žvilgsnis į meną. Kan.F.Kapočių prisimenant. Šeima ir lietuvybė. Rūpestis. Pamokyk mane dorybių. Literatūrinė dovanėlė jaunimui. Viena saulė danguje. Ką turime žinoti apie lietuvių kalbą.