Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Vol. 42 1991m.

Subkategorijos

 • 1991m. 1 Sausis

  Pradėjus penktąjį dešimtmetį. Žmonijos nuodėmingumo klausimas. Jūs visi esate broliai. Evangelizacija. Vargas pasauliui... Žmogaus likimas, palikimas ir išlikimas. Dvasinės grumtynės. Kad neištrūktų raudonasis gaidys. Ispanija, Portugalija, Marokas. Mūsų šeimų pagrindinės problemos. Ką girdi visa Lietuva. Sugrąžink mūsų žingsnius.

 • 1991m. 2 Vasaris

  Lietuvos vyskupų konferencija. Lietuva - tu mano uola. Žmonijos nuodėmingumo klausimas. Visuomet džiaukitės. Pokalbis su kard. J.Bernardinu. Moterų kova už lygias teises. Vienybės esmė. Rūta lietuvių papročiuose. Broliai Juršos sugrįžo į tėvynę.

 • 1991m. 3 Kovas

  Kryžiaus ir aukos dvasia. Žmonijos nuodėmingumo klausimas. Popiežiaus kelionės. Tegarbina jį visos tautos. Kristus verkė Jeruzalės. Gaivinkime apvytusią rožę. Brangiausioji dangaus dovana. Šventoji eucharistija. Šaukimas susimąstyti.

 • 1991m. 4 Balandis

  Jėzuitų jubiliejiniai metai. Šv.tėvo Jono Pauliaus II žodis. Jėzuitų 450 metų kelias. Kauno jėzuitų gimnaziją prisiminus. Šv.Ignacas ir Jėzaus draugija. Švenčiausioji mergelė marija - kelrodė. T.Stanislovas Gruodas, S.J. Kur įkaltos trys vinys. T.Pranciškus Masilionis. S.J. Iš Jono Kubiliaus,S.J. prisiminimų. "Per aukas į garbę"

 • 1991m. 5 Gegužė

  Marijos žingsniai. Žmonijos nuodėmingumo klausimas. Dvi vėliavos. Motina Jėzaus gyvenime. Ikona - gilaus tikėjimo įvaizdis. Naujos popiežiaus enciklikos išvakarėse. Tiesa ir šviesa. Dėl tavo žodžio. Lietuvos jėzuitų veiklos apžvalga. Laiškas motinai. Laimė po ranka.

 • 1991m. 6 Birželis

  O Vilniau, Vilniau. Kur įkaltos trys vinys. Koksai aukojimas verčiausias? Anglis virsta deimantu. pasilikite manyje. Jėzus organizuoja savo sekėjus. Apie Vytautą mačernį. "Laiškų lietuviams" metinė šventė. Ar esi dėkingas rūpintojėliui. Dievas šaukia.

 • 1991m. 7 Liepa-Rugp.

  Mėnesį pabuvus Lietuvoje. Kur įkaltos trys vinys. Aukų bokštas. Jėzus organizuoja savo sekėjus. Evangelizacija. Kas myli - pažįsta Dievą. Atpirkėjo misija. Amerika ir Lietuva. Perlai atminties ežero dugne. Iš žodžių istorijos.

 • 1991m. 8 Rugsėjis
  Uždegti pasaulį Kristaus meile. Jėzus organizuoja savo sekėjus. Jis mus išsirinko. Motiejus Kazimieras sarbievijus... Įtampos šeimoje ir visuomenėje. Bažnyčios mokslas apie santuoką ir šeimą. Prof.Jonui Kubiliui 70 metų. Nėra laimės (eil.)
   
 • 1991m. 9 Spalis

  Lietuva. Paslėpta Dievo didybė. Kas tiki - turi amžinąjį gyvenimą. Mačernio dvasinės individualybės raiška. Snaigių muzika. Mąstymas apie mums patikėtą misiją. Mylėkite savo priešus. Kaip palengvinti ekologinius sunkumus. M.K.Sarbievijus Lietuvos kultūroje. Laiškas lietuviams. Bažnyčios mokslas apie santuoką ir šeimą. Jėzuitai grįžta Kaunan.

 • 1991m. 10 Lapkritis
  Mintys Lapkričio mėnesiui. Būčio ir Matulaičio draugystė. Tolerancija. Nelaimės šaknys. Ku. Jonas Lauriūnas, S.J. Ką galvoti ir daryti žlungant komunizmui. "Nenusisekęs gyvenimas" ir šventraštis.
   
 • 1991m. 11 Gruodis

  Mintys Gruodžio mėnesiui. Ačiū Tau, Šiluvos Marija. Apie Adventą. Būčio ir Matulaičio draugystė. Liūdesys - savęs ugdymas ar pasidavimas. Ištikimybė Dievo žodžiui. Jėzaus mokslas apie vidinį gyvenimą ir maldą. Kodėl norite šį kūdikį krikštyti?