Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Vol. 27 1976m.

Subkategorijos

 • 1976m. 1 Sausis

  Žmonijos alkis. Daugiau pagarbos gyviems ir mirusiems. Blaise Pascal. Danguolė Stončiūtė. Pavergtos Lietuvos jaunimo religinis nusiteikimas. Vaikų auklėjimo problemos. Šeimos krizės ir vaikai. Gyvybės eliksyras.

 • 1976m. 2 Vasaris

  Barbarai ir herojai Lietuvoje. Mintis dialektiniame žaisme. Pirmoji Amerikos šventoji. Du savanoriai. Nepabaikim per anksti. Meilė ir kasdienybė. Malda. Darbštumas. 

 • 1976m. 3 Kovas

  Mūsų veiksniai. Lietuvos katalikų Bažnyčios metai. Katalikų Bažnyčios padėtis Lietuvos nepriklausomybės pradžioje. Mintis dialektiniame žaisme. Henri Bergson. Teisė ar savanaudiškumas? Something old - something new...Kodėl mylimas Katiliškis.

 • 1976m. 4 Balandis

  Laimingi žmonės. Trys didieji popiežiai. Mintis dialektiniame žaisme. Nuostabūs įvykiai. Ne visur norime lygių teisių su vyrais. Kokį norėčiau turėti vyrą. Kokius norėčiau turėti tėvus. III pasaulio lietuvių kongresą užbaigus.

 • 1976m. 5 Gegužis

  Ko siekia eucharistinis kongresas. Bažnyčios vadovybė. Mintis dialektiniame žaisme. George Bernard Shaw. Neįprastas atsitikimas. Kokį norėčiau turėti vyrą. Meilė, jos psichologija. Mūsų vaikų religinis auklėjimas. Lyg nebūtų rytojaus.

 • 1976m. 6 Birželis

  Lietuvos kankiniai.Granitas,aksomas ir auksas.Tėvas Stasys Rimkevičius S.J. Religiniai sonetai. Mintis dialektiniame žaisme. Tie, apie kuriuos nekalbama. Atostogos: drauge ar atskirai? Jaunimas ir religija. "Saigūnas"

 • 1976m. 7 Liepa-Rugp.

  Ko labiausiai reikia... Popiežiaus primatas. Arnold Joseph Toynbee. Mintis dialektiniame žaisme. Prasmingi gyvenimo įvairumai. Pabundant savo, kitų ir Dievo tikrovei. Vienos knygos gimimas.

 • 1976m. 8 Rugsėjis

  Kontrastų šalis. Šv.Petras ir Šv.Povilas. Mintis dialektiniame žaisme. Mozaika iš gyvenimo trupinėlių. Dail.Adolfina Zubienė. Kokia turėtų būti mano žmona. Jaunimas ir religija.

 • 1976m. 9 Spalis

  Kas gera ir kas bloga... Mintis dialektiniame žaisme. Kaip Dievas sukūrė pasaulį. Tėvai,vaikai ir mokytojai. Lituanistikos seminaras jaunimui. Kur yra mūsų vidurinioji karta? Naujas istorijos vadovėlis. Perskaičius "Mergaitę iš geto"

 • 1976m. 10 Lapkritis

  Jei sugriausi kito dangų...Tolerancija Naujojo Testamento šviesoje. Dejonė, kelianti abejonę. Mintis dialektiniame žaisme. Laikas atsiimti Dievo dovaną. Gyvenimo vaizdeliai iš reporterio užrašų. Velnias lietuviškose pasakose. Kokią norėčiau turėti žmoną. Teresė Gaidelytė.

 • 1976m. 11 Gruodis

  Ką mums kalba Kalėdos? Tolerancija Naujojo Testamento šviesoje. Mintis dialektiniame žaisme. Mūsų žvakės švies kūrėjo rankoj (eil.) Velnias liet. pasakose ir vokiečių dievas odinas. A.A.Kazimieras Pečkys, S.J. Vedybos - šeimų laimė ir nelaimė. Jaunimas - religija?