Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Vol. 45 1994m.

Subkategorijos

 • 1994m. 1 Sausis

  Jeigu nebus mecenatų. Ačiū tau, Viešpatie. Malda nūdienos žmogaus samprata. Žingsnis po žingsnio mišiose. Iš gyvenimo pamokų. Pasikeisti ir atsinaujinti. Pabendraukime su dvasios galiūnais. "Ką padarėte vienam". Atlaidumas. jaunimo kelionė po Lietuvą.

 • 1994m. 2 Vasaris
  Pareina Lietuva. Vasario šešioliktoji. Žingsnis po žingsnio mišiose. Didžioji Lietuvos nelaimė. Vienos parapijos istorija. Naujas dangus ir nauja žemė. Atlaidumas. Popiežius Jonas paulius II Lietuvoje. Vasaros atgarsiai. Atlaidumo pamokos.
   
 • 1994m. 3 Kovas

  Šventojo Kazimiero šventei. Laisvė-vienybė-Lietuva.Atlaidumas. Meilės dėsnis- atlaidumas. Žingsnis po žingsnio mišiose. Atsakomybės ir uždavinių sankryžoje. Viena širdis ir viena siela. Vilniaus universiteto biblioteka. Dabartinio Lietuvos jaunimo charakteristika.

 • 1994m. 4 Balandis

  Prisikėlimas. Pavasariniai atlaidumo vandenys. Skriskite iš klevo šalies... Gilesnis kasdienybės įprasminimas. Žingsnis po žingsnio mišiose. Gyvenimo pamokos. Esamo momento svarba. Velykos aukštaitijoje. Ya atmintis šventa. Dabartinio Lietuvos jaunimo charakteristika. Mano senelio gyvenimo ramybė...

 • 1994m. 5 Gegužė

  Žvaigždėm vainikuotojai. jėzus siunčiamas į pasaulį. XIX Lietuviškos istorijos šimtmetis. Šv.Kazimiero šventė Vilniuje. Joana Plikionytė ir Bronius Bružai. Žingsnis po žingsnio mišiose. Šimteriopai. Mano brolis- jėzuitas. Ar norėtum būti Lozorium? Ką reiškia "atleisti" ? Dabartinė mūsų jaunimo charakteristika. 

 • 1994m. 6 Birželis

  Birželio mėnuo. Grandinėmis sukaustytas Birželis. "Dievas - aš, kito nėra" Ka myli Dievą, laikosi jo žodžių. Pasipriešinimas katekizmui... Nežudyk. Žingsnis po žingsnio mišiose. Sapnas sugražino praeitin. Duot - ne vien šypsotis. Viduje šaukiančiojo balsas. 35-oji "Laiškų lietuviams" metinė šventė.

 • 1994m. 7 Liepa-Rugp.

  Apie laiškus ir tautos lobių saugojimą. Kaip pasilikti jo meilėje. Šeštasis Dievo įsakymas. Nežudyk. Žingsnis po žingsnio mišiose. Dievo ir artimo meilė. Gerbk tėvą ir motiną. Kai santuoka subyra. Šypsenų miestas, pasiilgau.

 • 1994m. 8 Rugsėjis

  Mokinys, mokytojas ir knygas. Broniaus Bružo kūryba. Vienuolė gali būti angelai. Bet jūs mylėkite savo priešus. Žingsnis po žingsnio mišiose. Nuopolis. Nebijok, tiktai tikėk. Nežudyk. Gyvenimas. Po kryžiuas ženklu.

 • 1994m. 9 Spalis

  Religijos reikalingumas šių dienų žmogui. Nepažįstamosios išpažintis. Neturėk kitų Dievų, tik mane vieną. Žingsnis po žingsnio mišiose. pokalbio teologija. Netark savo viešpaties vardo be reikalo. Galybė silpnume. Gerbk savo tėvą ir motiną.

 • 1994m. 10 Lapkritis

  Paradoksų karalius. Kaino ir Abelio aukos. Amžinybės požiūriu. Pamilkime tiesą. Žingsnis po žingsnio mišiose. Nuodėmės kaina. Pas ką mes eisime. Ta atmintis šventa. Dešimt Dievo įsakymų.

 • 1994m. 11 Gruodis

  Dievą mylintiems viskas į gerą. Žingsnis po žingsnio mišiose. Didvyrių ar bailių visuomenė? Gyvenimas paaukotas kitiems. Meilė niekuomet nesibaigia. Sekmadienį švesk. Mamyte, nežudyk. Nevok! Išmintis iš aukštybių.