Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Vol. 35 1984m.

Subkategorijos

 • 1984m. 1 Sausis

  Anno Domini. Šventasis Kazimieras. Džiaugsmingai Viešpaties vardu. Krikščionio sąjungininkas. Būti panašiam į Kristų. Ar pastebėjote, kokiame pasaulyje gyvename? Jis apvylė mano vienuolišką meilę. Kuriuo keliu pasukti? Dievas išėjo ieškoti paklydusio žmogaus. "Vėjas iš rytų".

 • 1984m. 2 Vasaris

  Politikas ar kultūra? Šventasis Kazimieras. Meldimasis galva ir širdimi. "Viešpatie. gelbėk mus, žūvame". Parodykite atsivertimo vaisių. Jėzaus draugai. Romos šiokiadieniai. Pasaulio prasmė. Apgavikas alkoholis. Kodėl jūs tikite? Jis apvylė mano vienuolišką meilę.

 • 1984m. 3 Kovas

  Šv.Kazimieras - pavyzdys ir įkvėpimas dabartiniam mūsų gyvenimui. Meldimasis galva ir širdimi. Siųsti į pasaulį. Visus patrauksiu. Kiekvienas kuriame civilizaciją. Skausmuose gimusios tautos krašte. Rūkyti - naikinti sveikatą. Jis apvylė mano vienuolišką meilę. K.Grigaitytės "Tylos dovana". 

 • 1984m. 4 Balandis

  Jai daug atleista. Gražiausias mūsų tautos žiedas. Koks turėtų būti šių laikų kunigas? Susitaikink su broliu. Meldimasis galva ir širdimi. Skausmuose gimusios tautos krašte. Karas ar taika? Vėžys, širdis, meilė...

 • 1984m. 5 Gegužė

  Himnas šventajam Kazimierui. Atviras laiškas Šventajam Tėvui. Užuot keikus tamsą... Ar ištikrųjų viskas nusprestą? Vykdyti jo valią. Skausmuose gimusios tautos krašte. Pakalbėkime apie moteriškas pavardes. Poezija iš Lietuvos. "Laiškų lietuviams" metinė šventė. Skausmas, vaikams nuklydus. Tikėjimas prasideda šitaip. Vėžys, širdis, meilė... Į ką kreipti dėmesį, renkantis profesiją.

 • 1984m. 6 Birželis

  Tikrojo tėvo atvaizdas. Evangelijos pro istoriko akinius. Padarėme, ką turėjome padaryti. Meditacijos. Koks turėtų būti šių dienų kunigas. Jėzus tebegyvena dabar. Skausmuose gimusios tautos krašte. Mano vaikas. Dievo įtaka kiekvienam žmogui. Mergaitėm neapsimoka siekti profesijų. Kaip lietuvių spaudą padaryti jaunimui įdomesnę. 

 • 1984m. 7 Liepa-Rugp.
  Sportas religiniu požiūriu. Kas tiki - darys stebuklus. Kandimas ir pasalų. Katališkasis liberalas. Moderni maišalynė. Šv.Kazimiero žygis į Vengriją. Vėžys, širdis, meilė... Mergaitėms neapsimoka... Premijuotas Alė Rūtos romanas.
   
 • 1984m. 8 Rugsėjis

  Dvi tautos šventės. Šv.Kazimiero liga ir mirtis. Poezija iš Lietuvos. Jėzaus istoriškumo klausimu. Ar tai tikrai lietuviškos tradicijos? Ne pasmerkti, bet gelbėti. Seksas - dovana ar uždavinys. Vis tie vargšai tėvai kalti... Kas man tikėjime maloniausia ir sunkiausia. Raibos agavos.

 • 1984m. 9 Spalis

  Pašaukimai ir pašauktieji. Kas išpažins... Du didieji keliai. Įgyvendinkite savo gerumą. Meditacijos. Persivalgyti nesveika ir nekrikščioniška. Vėžys, širdis, meilė... Kas man tikėjime maloniausia ir sunkiausia. Mergaitėms neapsimoka siekti profesijų... Kaip lietuvišką spaudą padaryti įdomesnę. "Mažųjų dienos" mažiems ir dideliems.

 • 1984m. 10 Lapkritis

  Garbės ir padėkos giesmė. Poezija iš Lietuvos. Adventas. Vėlinės. Šventieji ir vėlinės. Viskas išeina į gerą... Didysis stebuklas. Naujasis lietuvių vyskupas. Jėzaus dieviškumas. Persijos bažnyčia - rytų krikščionijos centras. Užuot keikus tamsą... Vėžys, širdis, meilė, ligoninė... Kas man tikėjime maloniausia ir sunkiausia. Vincas.

 • 1984m. 11 Gruodis
  Kristus, komercijas ir Kalėdos. Kalėdų prasmė šiandien. Ką padės žmogui... Jėzaus dieviškumas. Brazdžionis ir Čiurlionis. Kokį aš noriu matyti kunigą. Deimantas iš granito. Žodžiui įsikūnijus. Vėžys, širdis, meilė... Kas man tikėjime maloniausia ir sunkiausia. Į ką kreipti dėmesį, renkantis pašaukimą...