Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Vol. 7 1956m.

“Laiškų Lietuviams” turinį galima išreikšti trimis žodžiais: Tiesa, Gėris, Grožis. Ieškantiems tiesos, padėsime ją surasti, sklaidydami tikėjimo abejojimus ir neaiškumus. Siekiančius gėrio saugosime nuo blogio pinklių ir apgaulių. Išsiilgusiems grožio mėginsime nurodyti bent kryptį, iš kur šviečia jo spinduliai. . Aukšto lygio žurnalu laikome tą, kurs eina iš rankų į rankas, kurs perskaitomas nuo pradžios iki galo, bet ne tą, kurs tiesiai iš spaustuvės eina pelėti į lentynas.

Subkategorijos

 • 1956m. 1 Sausis

  Pradedant Naujuosius Metus. Dėkingas žvilgsnis. Grožio ugdymas. Prigimties reikalavimai ir dora. Išgirskim jaunųjų lietuvių nuomonę. Ar negerai, 'žvilgčioja'? 'Komikų' problema. Pasaulinio garso artistas vienuolyne. Išpažintis - našta? Motina ar kūdikis?

 • 1956m. 2 Vasaris

  Tėvynės meilės religinis pagrindas. Romantinis žvilgsnis. Kiekviena pušis savam šilui ošia. Pavojinga liga. Draugystės šaknys. Dvi žvaigždės tarė: ne! Saharos dykumų atsiskyrėlis. Filosofo sužieduotuvės, Nobelio laureatas, bonjour. Tristesse!

 • 1956m. 3 Kovas

  Mėlyna gavėnios uždanga. Dievas tėvo sąvokoje. Dievui pažadėtasis kryžius. Lygsvaros beieškant. Meilės ugdymas šeimoje. Draugiškas žvilgsnis. Dvejopa paselmė ir priešų meilė. Saharos dykumų atsiskyrėlis. Didžiosios savaitės liturginė reforma.

 • 1956m. 4 Balandis

  Būsite kaip Dievai. Garsai - grožio šaltinis. Žmogaus vienatvė. Išmintingas žvilgsnis. Laiškai vyro pamestai seseriai. Draugystė ir meilė. Religinio meno paroda Čikagoje. 

 • 1956m. 5 Gegužės

  Motinos meilė ir kančia. Malda, atgaila ir Lietuvos laisvė. Žmogaus vienatvė. Ar nenusibosta dirbti? Dėl 'Meilės ugdymo šeimoje'. Magiškasis įvertinimo žodis. Nenoriu ar negaliu? Teisingumas ir sąžiningumas. Skautų klausimu. Religija ir progresas.

 • 1956m. 6 Birželis

  Rožės ir spygliai. 'Žemės žydinti giesmė'. Religija ir prietarai. Bendrinis žmogaus pašaukimas. Žmogaus vienatvė. Menas suprasti kitus. Ar meluoti, ar išduoti? Zigmantas Freudas ir jo metodas.

 • 1956m. 7 Liepa-Rugp.

  Jėzuitų ordino įsteigėjas. Lietuvos jėzuitai. Žmogaus vienatvė. Slapukais žaidžiąs Dievas. 'Ramusis amerikietis'

 • 1956m. 8 Rugsėjis

  Tolerancija ir kultūra. Senas kelias į naują gyvenimą. Mokslas ir religija. Jei Dievas geras. Neauklėjantis auklėjimas. Meilės grožis ir jo trapumas. Pašaukimas profesijoje. Nėra nieko Dieviškesnio.

 • 1956m. 9 Spalis

  Širdys, kurios ieškojo tiesos ir meilės. Dėkoju už viską. Dogmos paradoksas (I). Eilėraštis. Naujoji šeima. Sąmoningieji ir nesąmoningieji auklėjimo veiksniai. Meilės grožis ir jos trapumas(II) Ar gali būti normalus žmogus be tikėjimo?

 • 1956m. 10 Lapkritys

  Dvasinio tobulumo esmė. Dogmos paradoksas (II). Bjaurusis ančiukas. Naujoji šeima (II). Saulė ir žaizda. Religinio svyravimo psichologija.

 • 1956m. 11 Gruodis

  Kieno kaltė? Kristaus laukimo antifonos. Socialinė bažnyčios veikla. Kodėl aš praradau tikėjimą? Prieš saulėleidį (eil.). Naujoji šeima (III). Piktumo analizė. Kalėdiniai pašto ženklai. Mūsų jaunimo keliai ir šunkeliai. Nežinomas šventasis.