Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Vol. 46 1995m.

Subkategorijos

 • 1995m. 1 Sausis
  Ir vėl pradžia. Žingsnis po žingsnio mišiose. kavutė vyskupų Sinode. Maldos mokslas pagal Romano Guardini. Moteris, ieškojusi tiesos ir gėrio. Mylėk! Nežudyk...Savęs! Didžiausias įsakymas. Neturėk kitų Dievų, tik mane vieną.
   
 • 1995m. 2 Vasaris

  Lietuva, atleisk mums 77 kartus! Ne bėgti nuo pasaulio, bet įjį įsijungti. T. Petras Daugintis, SJ jau amžinybėje. Žingsnis po žingsnio mišiose. Dievo vieta žmogaus gyvenime. Maldos mokslas pagal Romano Guardini. Gerbk savo tėvą ir motiną. Pažaiskime visos kartu.

 • 1995m. 3 Kovas

  Ten jie paguldė Jėzų. Trumpa Vilniaus Jėzuitų gimnazijos istorija. Kryžiaus kalnas. Dievo ir artimo meilė. Maldos mokslas pagal Romano Guardini. Kai bunda Rusijos "lokys"... Kun. Antanas Luima, SJ Jubiliatas. Vynmedis ir šakelės. Mama, mano mama... Atliko pareigą iš meilės.

 • 1995m. 4 Balandis

  Maldos mokslas pagal Romano Guardini. Kuklioji širdiečių vadovė. Žmogaus būties problemos XX amžiuje. Sekmadienį švęsk! Artimo meilė. Ar mes dar mokame sugrįžti? Duokite, ir jums bus duota. Senutė ir židinys. Du likimai.

 • 1995m. 5 Gegužė

  Motina- šeimos širdis. kuklioji širdiečių vadovė. pamokų akimirkos. Gerbk savo tėvą ir motiną. Žmogaus gyvybė yra Dievo gyvybė mumyse. "Vagišius" Nuklydimai ir sugrįžimai. Mažėja tikinčiųjų skaičius.

 • 1995m. 6 Birželis

  Daugialypis Birželis. Kristaus pasiuntinybės tarnai. Į Himalajus ar į prarają. kraukime turtus danguje. kaino ženkle. Gimdymo teologija. Tebūnie tavo valia. Kitus įveikti gali daug kas. Mes ateinam sukurti, prabilti... Šeimos gyvenimo ciklai.

 • 1995m. 7 Liepa-Rugp.

  Susitikimai ir atsakomybė. Vaikystės takais. Septyni šventieji slėpiniai. Gimdymo teologija. Dievo meilė - jo žodžio laikymasis. Malda yra gėrio kūrimas. Šeima - meilės mokykla. Šeimos gyvenimo ciklai.

 • 1995m. 8 Rugsėjis

  Kas tas "Dvasingumas". Lietuvoje yra ir tokių gydytojų. Kelias į Lietuvos dvasinį prisikėlimą. Meilė turi vis augti. Pažangos ir pilnumos siekimas. Kongresiniai vaizdeliai. Šeima - meilės mokykla. Šeimos gyvenimo ciklai.

 • 1995m. 9 Spalis
  Motinų motina. Dvasinis gyvenimo pagrindas. Kelias į Lietuvos dvasinį prikėlimą. Eilėraščiai. Kryžius neša džiaugsmą. Trumpa Vilniaus jėzuitų istorija. Kitus įveikti gali daug kas. Šeima - meilės mokykla. Šeimos gyvenimo ciklai. Pavyzdinga anglų šeima.
   
 • 1995m. 10 Lapkritis

  Mirusių šventųjų mėnuo. paskutinė naktis su mama. Krikščionių nukrikščionėjimo priežastys. Gyvenimo žodis. Sunki širdies operacija. Vilniaus Jėzuitų gimnazijos atkūrimas. Žmogaus tobulėjimo kelias. Lietuva - Dievo rankose. Šeimos gyvenimo ciklai. Šeima - meilės mokykla.

 • 1995m. 11 Gruodis

  Viešpatie, ateik! Širdies tvoros. Santuokos ištikimybės žiedas. Gyvybė - brangiausias žmogaus turtas. Pauliui Rubikauskui SJ - septyniasdešimt penkeri. Gyvybė nepriklauso nuo turto. Gyvenimas - lyg audinys. Kitus įveikti gali daug kas. Kelias į Lietuvos dvasinį prisikėlimą.