Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Vol. 32 1981m.

Subkategorijos

 • 1981m. 1 Sausis

  Laiko vertė. Palaimintas, kas nepasipiktins. Kam sviesti akmenį... Gyvenimo staklės. Meilė, jos psichologija. "Amerikos Oberammergau" aplankius. Skyrybos: priežąsčių beieškant. Netekėkite, mergaitės, už svetimtaučių... Vyrai, arjūs suprantate moteris? Moterys, ar suprantate vyrus? harmoninga santuoka. Visur reikalingas saikas. Po vienerių metų Jėzuitų naujokyne. Įdomiausias mano gyvenimo įvykis. Mergaitė liko viena.

 • 1981m. 2 Vasaris

   

  Patriotiškumas. Apie lietuviškumo mastą. Kaip aš pergyvenu tikėjimą? Vilnius pro liūdesį. Žmogaus minčių šeiva. Tikrasis gailestingumas. Mes ir aplinka. Nuobodulys. Skyrybos: priežąsčių beieškant. Pasiėmęs lagaminą, užtrenkiau jai panosėje duris... Danguolės Jurgutienės kūryba.
   
 • 1981m. 3 Kovas

  Šv.Kazimieras - keliarodis dabarčiai. Gyvasis vanduo. Šventadienio prievolė. Siūlai minties šeivai. Kaip aš suprantu tikėjimą? Kandidatas į šventuosius. Psichologų mintys apie kūrybiškumo ugdymą. Išeivija pavaduoja pavergtą tautą. Nesuvaldomų jausmų moteris. Šeimos problemos ir mūsų tautos likimas. Mano Mindaugas.

 • 1981m. 4 Balandis

  Atsakymų beieškant. Velykinės mintys. Dievo žingsniai per istorijos lauką. Palaiminti taikdariai. Laisvė - brangus turtas. Pasirinkimas. Ar mokate džiaugtis? 70 metų nuo M.Čiurlionio mirties. Šeima bažnytinių įstatymų sūkuryje. Kodėl vaikai nesutaria? Žudikai ir kenkėjai, kurių niekas nebaudžia. Dešimtoji B.Railos knyga.

 • 1981m. 5 Gegužė

   

  Motina ir sūnūs. "Ir užmoviau aukso žiedą". Kad Lietuva dalyvautų pergalės triumfe. "Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas". Istoriniai krikščionybės šaltiniai. Orfėjus lietuviškose pasakose. Kelias į blaivybę. Iš meilės košės nevirsi. Kartų atotrūkis.
   
 • 1981m. 6 Birželis

  Tėvo diena. Kaip išlaikyti šeimos vienybę ir lietuviškumą. Velnias, traukiantis Dievo vežimą. Ar tai buvo stebuklas? Alpės ir mėlynoji Adrija. Klausyk jo balso. Šv.Dvasia ir jos dovanos. Laiškai, pasikalbėjimai, atviri žodžiai... Nevesk į pagundą. Neištikimybė. Angelų sniego mįslė.

 • 1981m. 7 Liepa-Rugp.

  Panaikinkime gintarinę uždangą. Kaip išlaikyti šeimos vienybę ir lietuviškumą. Ryšio su Dievu miglos. Pirmenybė artimo meilei. Aušrininkas Martynas Jankus. Laiškas lietuviams iš Romos. "Linų mūkos" religinė ir kultūrinė gelmė. Dodžiausia pergalė. Atvirumo valandėlė. Kokia aš laiminga, kad nenužudžiau savo kūdikio ! Turinys ar forma.

 • 1981m. 8 Rugsėjis

  Mokome ir mokomės. Gyvenimo žodis. Ruoškis didžiajam egzaminui. Vaismedžio vaizduojamas žmogus. Laiškai lietuviams iš Cairo. Didžioji mūsų išeivijos misija. Kodėl Dievas nematomas? Aš nenužudžiau savo vaiko... Šeimos vienybė ir lietuviškumas.

 • 1981m. 9 Spalis

  Ar tik lituanistinė mokykla kalta? Trys kuolai žmogui palaikyti. Narių daug, o kūnas vienas. Laiškai lietuviams iš Luxor. Solidarumo įgyvendinimas. Spaudos laisvė brangiai nupirkta. Mama, atleisk man... Meilė ir abortas. Šeima be tėvo.

 • 1981m. 10 Lapkritis

  Advento vainikas. Liurdas - svarbiausia stebuklų vieta. Vytauto Mačernio eilėraščiai. Genėtinos žmogaus šakos. Laiškas lietuviams iš Sinajaus dykumos. "Nusiraminkite, tai aš, nebijokite". Žmogaus gyvenimo prasmė. Akmuo ir sapnas. Ką galvoji apie visuotinį tvaną? Lietuvių mokslo draigija Vilniuje. Mirtis. Išsižadėjau vaiko... Vaikų knyga suaugusiems. Aštuntasis lituanistikos seminaras.

 • 1981m. 11 Gruodis

  Kalėdiniai apmąstymai. Jei du susitars. Šalčiai, kiškiai ir vabzdžiai. Išeivijos mohikanas. Pasinaudojimas darbo vaisiais. Laiškas lietuviams iš Galilėjos. Moters prisiminimai. O, kad galėčiau pradėti gyvenimą iš naujo... Istorinis romanas dabarčiai.