Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Subkategorijos

 • 1980m. 1 Sausis

  Trisdešimt metų. Žiupsnis minčių apie meilę. Dažnas ir prasmingas šv.rašto skaitymas. Kilniųjų žmonių darbai tautoje gyvi. Gyvenimo žodis. Meilė vienuoliškame gyvenime. Mažosios Lietuvos kovos dėl lietuvybės. Ar Kristus dabar gali kentėti? Dievo laukinėje gamtoje. Ideali moteris ir vyras alkocholikas. Dailininkas Povilas Kaupas.

 • 1980m. 2 Vasaris

  Aktyvus ir pasyvus patriotizmas. Žemės gėrybių eržilas. "Teateinie tavo karalystė". Kristaus kančios vaidinimai. Fragmentai iš pasaulio religinės poezijos. Patriotizmas - tėvynės meilės jausmas. Vyskupas Valerijonas Protasevičius. Ideali moteris su kauke. Pirmieji vedybinio gyvenimo metai. Prieš ketvirtį šimtmečio. Skaitiniai mūsų mažiesiems. Lietuvos istorijos vaizdai. Knygų likimas.

 • 1980m. 3 Kovas

  Paskutinieji Kristaus žodžiai. Tikėjimo neaiškumai. II Vatikano susirinkimas mūsų kasdieniniame gyvenime. Abortas - žmogžudystė. Dievas, žmogus  ir blogis. Kas nepriima Dievo karalystės. Idėjų skelbėjai - mitų herojai. Ideali moteris. Valios ugdymas. Gyvenimas yra auka. Jaunimo malda už tėvynę. Negi tamsą mėgstame labiau, kaip šviesą? Skaudi knyga apie skaudžius įvykius.

 • 1980m. 4 Balandis

  Prisikėlimas. Tikėjimo neaiškumai. Abortas - žmogžudystė. II Vatikano susirinkimas mūsų kasdieniniame gyvenime. Paguodžiančios mintys. "Palaiminti, kurie tiki nematę". Solidarumas yra atsakymas. Šeimos žiedai ir dygliai. Pavojingas miegas. Dar viena nauja knygelė vaikams. Knyga apie kilnųjį jaunuolį ir pašaukimus.

 • 1980m. 5 Gegužė

  Meilė motinai - amžina. Mano motina. Meilė stipresnė už mirtį. Motinos kasdienė rutina - kelias į garbę. "Laiškų lietuviams" vieta mūsų spaudoje. Tikėjimo neaiškumai. II Vatikano susirinkimai mūsų kasdieniniame gyvenime. Amerikos lietuvių ekonominė veikla. Simpatija dienos kelyje. Neturėjau būti kunigas... Kas jį suviliojo?

 • 1980m. 6 birželis

  Birželinės mintys. Kaip aš suprantu tikėjimą. Trisdešimtmečiai "Laiškai lietuviams". Tikėjimo neaiškumai. II Vatikano susirinkimas mūsų kasdieniniame gyvenime. Skyrybos: priežąsčių beieškant. Po audrų - į saulėtą gyvenimą. Ką man reiškia tikėjimas. Iš jaunųjų lietuviukų poetinių bandymų. Praeitis kalba. "Klajūno dalia".

 • 1980m. 7 Liepa-Rugp.

   

  Darius ir Girėnas. Kaip aš suprantu tikėjimą. Tikėjimo neaiškumai. II Vatikano susirinkimas kasdieniniame gyvenime. Kunigas - kontraversinė asmenybė. "Aš jums duodu naują įsakymą". Moteriškumo paslaptis. Žmogaus būdo sąvybių apraiška. Siekiant prasmingesnio gyvenimo. Kaina, kurią sumokame, mylėdami Dievą. Skyrybos: priežąsčių beieškant. Linksmosios našlės išgyvenimai.
   
 • 1980m. 8 Rugsėjis

  Lietuviški vitaminai ir mintys rudenėjant. Mylėk savo artimą kaip pats save. II Vatikano susirinkimas mūsų kasdieniniame gyvenime. Tikėjimo neaiškumai. "Laiškų lietuviams" ekskursija į Europą. Iš Pietų į šiaurę per Europą. Per devyniolika dienų kartu. jai atleidžiamos nuodėmės... Skyrybos: priežąsčių beieškant. Pavydas ir jo draugas pyktis. 

 • 1980m. 9 Spalis

  Mūsų spaudos ateitis. II vatikano susirinkimas... Tikėjimo neaiškumai. Reikia įeiti pro ankštus vartus. Per devyniolika dienų kartu. Iš pietų į šiaurę per Europą. Skyrybos: priežąsčių beieškant. Pikti vaikai. Paprasta istorija. Kai susikryžiuoja kalavijai šeimoje. Mokykime užjausti. Septintasis lituanistikos seminaras. Apžiūrėkime iš visų pusių. Nauja "Laiškų lietuviams" ekskursija. Br. Petro Kleinoto, S.J., laiškas.

 • 1980m. 10 Lapkritis

  Lapkričio mintys. II Vatikano susirinkimas... Aštuonios juodos mintys. "O reikia tik vieno". Japonų menas. Iš japonų poezijos. Kunigo veikla visuomenėje. Iš pietų į šiaurę per Europą. Pažvelk į save. Sinodas, šeima ir lūkesčiai. Mano vyras idealiausias. Padėkime vaikui mąstyti. Neskubėkite guostis. 

 • 1980m. 11 Gruodis

  Kalėdų nakties vizijos. Geroji naujiena - kelias į laimingą gyvenimą. II Vatikano susirinkimas... Gyvenimo medis - pilnas žiedų ir vaisių. Jūsų nekęs dėl mano vardo. Iš pietų į šiaurę per Europą. Idealus vyras ir religija. "Laiškų lietuviams" ekskursija. 1980 metų "Laiškų lietuviams" turinys