Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Subkategorijos

 • 1987m. 1 sausis

  Gyvoji krikščioniška dvasia. Gailestingumo darbai sielai. Išvermingai bėgime pirmyn! Vilniaus Šventosios  Dvasios vienuolynas. Pirmoji jūros diena Klaipėdoje. Išsilaisvinimas ir laisvė. Kada tylėti, kada kalbėti? Ar tikrai 1387 m. nebuvo Lietuvos krikšto? Kokios savybės draugystę ugdo, kokios sužlugdo? Tėvai ir mokykla. Kodėl jaunimas pradeda rūkyti, gerti, ar vartoti narkotikus?

 • 1987m. 2 Vasaris

  Viena mintis jaunimui Vasario 16-osios proga. Su tauta dalintis jos likimu. Pašaukimų klausimu. Apsiginkluokime šviesos ginklais. Meldžiame tave, Viešpatie. Vilniaus Šv.Dvasios vienuolynas. Vokiškoji Roma. Lietuvis tarptautinėje kalinių gelbėjimo misijoje. Kurie kunigai laimingesni: vedusieji ar nevedusieji? Para stovykloje. Pliusai ir minusai būti lietuviu svetimame krašte. Dėl ko jaunimas pradeda gerti, rūkyti, vartoti narkotikus. Kai Vilniaus liepos žydi. Bažnyčios padėtis Lietuvoje.

 • 1987m. 3 Kovas

  Nepatinka, bet reikalinga. Septyni susitaikymo simboliai. Naujas kūrinys. Geras darbas sielai - melstis už gyvus ir mirusius. Politika ir Dievas. Brangi dovana, o nekainuoja nei cento. Tu didžioji mano laimė! Atsargiai - vaistai kenkia sveikatai. Pliusai ir minusai b8ti lietuviu svetimame kra6te. Dėl ko jaunimas pradeda rūkyti, gerti, vartoti narkotikus.

 • 1987m. 4 Balandis

  Prisikėlimas. Krikščionybės kelias į Lietuvą. Kas senas ir kas jaunas. Lietuviškos katalikybės šaknų beieškant. Išganingoji Lietuvos istorija. Gyvąja krikščioniška dvasia pripildytas gyvenimas. Medicinos daktarė įstojo į vienuolyną. Nuo lopšio iki karsto. Ko laukiame iš pamokslininkų. neinų į bažnyčią, nes iš mišių nieko negaunu. Pliusai ir minusai būti lietuviu svetimame krašte.

 • 1987m. 5 Gegužė

  Motinai. Himnas dangiškajai motinai. Priimkime vienas kitą. Lietuviškosios katalikybės šaknų beieškant. Verkiančioji madona. Pavėluotas laiškas mamai. Kodėl skaityti Šv.Raštą? Marijos apsireiškimai Mrdjugorje. Kokie tėvai, tokie vaikai. 10-35 metų lietuvių kilmės jaunoji karta. 

 • 1987m. 6 Birželis

  Krikščionių vienybės šventė. būti krikščioniu.. Neužgauk artimo. Lietuviškosios katalikybės šaknų beieškant. Dvylika krikšto atspalvių. Liturgija - krikščioniškos bendruomenės pasireiškimas. Tokio būta kunigo... Dvikalbiškumas svetur. Ar verta dalyvauti lietuviškoje veikloje? Naujas Jurgio Gliaudos romanas.

 • 1987m. 7 Liepa

  Iš arkiv. Jurgio Matulaičio užrašų. Palaimintasis Jurgis Matulaitis prisiminimų prizmėje. Mirti pasauliui, kad gyventume Kristui. Gyva krikščioniška dvasia. Lietuviškosios katalikybės šaknų beieškant. Lietuvos krikštas (eil.) Ekonominis teisingumas visiems. Neniekinkim savo prosenelių. Visam širdimi mylėjo jaunimą. Dvikalbiškumas svetur. Jaunimas ir lietuviška veikla. 

 • 1987m. 8 Rugsėjis

  Marijos metai. Pal. Jurgis Matulaitis prisiminimų prizmėje. Dovana iš dangaus. Verčiau kentėti už gerus darbus. Tremtis ir mes. Dvikalbiškumas svetur. Kaip ruoštis vedyboms. Ką man reiškia būti krikščione? Ar verta dalyvauti organizacijose? 

 • 1987m. 9 Spalis

  Istorinės dienos. Pal. Jurgis Matulaitis prisiminimų prizmėje. Ateikite, kurie vargstate... Rožančiaus malda. Šių dienų nelaimė - sužalotas Dievas. Auklėtojai materialistinio humanizmo grėsmėje. Man gėda būti senam. Dvikalbiškumas svetur. Kaip ruoštis vedyboms. Ar verta dalyvauti lietuviškoje veikloje...

 • 1987m. 10 Lapkritis
  Visi šventieji ir vėlinės. Marijos metai ir šeima. Niekas negalės atskirti. Kaip išsilaikyri lietuviais katalikais. Abstraktinis menas ir sakramentinis pamaldumas. Devintoji ekskursija. Dvikalbiškumas svetur. Pašaukimas ar aklas likimas. Ką reiškia būti krikščione? Ką krikščionybė davė Lietuvai.
   
 • 1987m. 11 Gruodis

  Užgimimo glorija. Kalėdų nuotaikomis. Mes esame viešpaties. Marijos apsireiškimai Medjugorje? "Meilę įžiebei šalies begaliniąją". Devintoji ekskursija. Dvikalbiškumas svetur. Širdis ir galva. Ar verta dalyvauti lietuviškoje veikloje? Lituanistikos kursai. Mano kelionė į Ispaniją.