Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Vol. 47 1996m.

Subkategorijos

 • 1996m. 1 Sausis

  Žvilgsnis į praeitį ir ateitį. Nėra ramybės. XVII a. pr. Krikščionių Horacijus. Gyvybė-brangiausias žmogaus turtas. kantrumo vaisiai. Kun.Benediktas Andruška SJ. Kitus įveikti gali daug kas. Kelias į Lietuvos dvasinį prisikėlimą. 

 • 1996m. 2 Vasaris

  Tėvynei. Galimybė sugrįžti į visuomenę. Jėzaus žemiškas gyvenimas. Kas pastūmėjo Erodiadą nusikalsti. Būkite pasiruošę. Tylos psalmė. Tėvo Benedikto Andruškos kūrybinis palikimas. Jėzus iš Nazareto. Kitus įveikti gali daug kas. Šeima - meilės mokykla.

 • 1996m. 3 Kovas

  Kančios pamokos, Tikiu Dievą...Tikiu Bažnyčią. Malda ar Bingo? Jėzus iš Nazareto. Dailininkas Mykolas Paškevičius. AR mūsų durys atvertos? Teisė ir teisingumas. Eilėraščiai. Šeima - meilės mokykla.

 • 1996m. 4 Balandis

  Velykiniai ir pavasariniai kontrastai. XVI šimtmečio pabaigos Lietuvos Bažnyčia. Svečiuose pas jėzuitus. Jėzus iš Nazareto. Dailininkė Gražina Didelytė. Mylėkite priešus. Kitus įveikti gali daug kas. Nebijokite ! Gimimo diena. Pagarba santuokai. Mintys apie šeimą.

 • 1996m. 5 Gegužė

  Laiškas motinai. Lietuvių tikėjimas. Jėzus iš Nazareto. Kitus įveikti gali daug kas. Vanduo, tryškantis į amžinąjį gyvenimą. Evangelija, perpinta tikėjimu. Motina - Dievo talkininkė.

 • 1996m. 6 Birželis

  Meilė ir kančia. Tikėjimas ir kančia. Baltos rožės moliniame ąsotyje. Šventė, kokios dar nebūta. Šv.Jonas Krikštytojas. Krikščioniška kultūra. Tikėkite patikimais liudininkais. Pokalbis žiemos naktį. Dievo tautos apimtis. Novelių ciklas.

 • 1996m. 7 Liepa - Rugp.
  Atostogos. Mano draugystė su kepyklom. Gulbės murzinam vandeny. Pasauliečių kunigystė. Viešpatie, išmokyk mane. žegnonė. Jis yra su mumis. Kelionė. Katalikų patirtis. Religija - gyvenimo išraiška tikėjimu. Tik tiek tereikia.
   
 • 1996m. 8 Rugsėjis
  Mokytojui. Iš Lietuvos Bažnytinės provincijos. Dievmedis. Truputis dogmų istorijos. Iš griuvėsių kylanti viltis. Gailestingumas svarbiau už auką. Žmogus ieško Dievo. Būtiniausias šiandienos žodis. Leiskite būti geram.
   
 • 1996m. 9 Spalis

  Paskutiniai egzaminai. Iš Lietuvos bažnytinės provincijos. Truputis dogmų istorijos. Nuo saulėtekio iki saulėlydžio. Tikėjimo tiesos. Jo žodis turi atnaujinti pasaulį. Mūsų kelionė. Ligonių lankymas. Brolis Jonas Bandžiukas. Su meile Jūsų sielai. 

 • 1996m. 10 Lapkritis

  Visi šventieji ir vėlinės. Žmogaus pasirengimas. Lietuvių gali būti visur. Tikinčiųjų dvasinis gyvenimas. Drąsos bandymuose. Kun.Donato Slapšio jubiliejai. Nuodėmes atleisti teikis. Nelaimėlis pakėleje. Po savo žvaigžde.

 • 1996m. 11 Gruodis

  Betliejaus paslaptis. Jėzaus gimtinė. Tikinčiųjų dvasinis gyvenimas. Ar žmogaus sūnus beras žemėje tikėjimą? Galutinis sprendimas. Žmogaus pasirengimas. Bendra malda. Piktą darantį sudrausti. Šeima - meilės mokykla. 1996 metų turinys.