Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

VERSDAMI NAUJŲ METŲ LAPĄ, JAUČIAME SMALSUMĄ,
BET DRAUGE IR KAŽKOKIĄ PASLAPTINGĄ BAIMĘ.
ŽMOGUS GERAI ŽINO, KAS BUVO IR KAS PRAĖJO,
BET NIEKAD NEGALI ŽINOTI, KAS BUS IR ATEIS.
KIEKVIENĄ ŽINGSNĮ ŽENGIAME, SKATINAMI VILTIES,
KAD EINAME TIKRUOJU MUMS SKIRTU KELIU.
BET KARTAIS ŠIRDIS TAIP NERAMIAI PLAKA,
TAS ŽINGSNIS TOKS LĖTAS IR NEDRĄSUS,
NES NEŽINAI, KAS LAUKIA, NEŽINAI, KUR NUEISI,
NEŽINAI, KĄ GYVENIMO KELYJE SUTIKSI.
NEŽINAI, SU KUO SUSITIKSI IR SU KUO SKIRTIS TURĖSI.
NEŽINAI, AR SAUGIAI PASIEKSI GYVENIMO TIKSLĄ,
AR GAL PASIMESI VERPETUOSE IR KLYSTKELIUOSE.
TIK TADA SAUGI BUS KELIONĖ, KAI TURĖSI KOMPASĄ,
KAI ŽINOSI TIKSLĄ, KUR EINI, KUR KELIAUJI,
KAI NEIŠLEISI IŠ AKIŲ AUŠRINĖS ŽVAIGŽDĖS,
RODANČIOS KELIĄ Į TAI, KAS AUKŠTA, GRAŽU IR KILNU.

Subkategorijos

 • 1972m. 1 Sausis

  Žmogus ieško Dievo. Trijų karalių mįslė. Įspūdžiai iš vyskupų sinodo. Ekumeninis sąjūdis. Lžs veiklos gairės. Šeima - pirmoji kalbos mokytoja. Kodėl žmonos pabėga? Nežudykite talentų. Kaip jaunimas galvoja.

 • 1972m. 2 Vasaris

  Siekiant vieningos veiklos. Asmenybė ir pašaukimas. Jacques Maritain - vienuolis. Periodinės spaudos gerovės ir negerovės. Kaio gimė "Ateitis" ir ateitininkai. Lietuvybės doleris. Kosto Ostrausko "Kvartetas". 

 • 1972m. 3 Kovas

  Kelias surasti Dievą. Aš esu katalikų kunigas. Kristus - krikščionių suartėjimo pagrindas. Bruzdėjimas šiapus - bruzdėjimas anapus. Rožių kvapas. Nepakeičiamas draugas. Moters stiprybė. Kietas Kernavės sostas, sunkus Mindaugo kardas. Praeivio maldos.

 • 1972m. 4 Balandis

  Pavasariški kontrastai. Nerimas Bažnyčioje. Lietuvos laisvės ateitis. Nuo Kauno iki Vokietijos. Dail.Antano Petrikonio jubiliejus. Socialinės gerovės kovotojų avangardan! Pirmoji gimtojo žodžio mokytoja. Singapūro ministeris apie hipius. Šis tas iš 1971 m. knygų lentynos Lietuvoje. Pr.Baltuonio paroda. 

 • 1972m. 5 Gegužė

  Motinystė ir asmeninė laisvė. Pasaulio sukrikščioninimas. T.Jonas Bružikas. Alkoholizmas- liga. Kaip skriejanti dulkė. Moralinė karo veiksmų vertė. Kai kurie bažnytinės kalbos dalykai. Jaunimo mintys apie Vasario 16-tosios minėjimą. Mintys, laukiant jaunimo kongreso. Trijų dailininkų paroda.

 • 1972m. 6 Birželis

  Tėvo diena. Barbaras ir ištikimybė. Medinis kalnas. Kristus didmiestyje. Jaunimo kongreso viltis ir tikslai. Ar gali kūdikid neverkti? "Jūratės ir Kąstyčio kontroversijos. Rasa Arbaitė.

 • 1972m. 7 Liepa-Rugp.

  Darbas ir poilsis. Dailininko Vyto Remeikos palikimas. Atlaidumas. Diskutavimo menas. Bijau virimo smaloje. Mintys iš kasdieninės pedagogikos. Sveikatos klausimai. Su Dievu apie jaunesniuosius. Dievo sąvoka mano gyvenime. Jaunimas politiniame akligatvyje. Modernus jaunuolis. Naujosios lietuvių imigracijos keliu. "Vyskupo katinas" o gal "Karaliaus gaidys" ? Senosios pasakos moderniam vaikui.

 • 1972m. 8 Rugsėjis

  Jaunimo kongresuis praėjus. Trojos arklys Dievo mieste? Ar klausyti įstatymo, ar sąžinės? Ilgesio gimimas. Pasaulėžiūra dabartiniame pasaulyje. Mišri šeima lietuviškoje visuomenėje. Lietuvių tautos kilmė. Kaip jaunimas galvojo prieš penkiolika metų. Putino atminimui.

 • 1972m. 9 Spalis

  Dažniau vartokime "IR", rečiau "AR". Nesusipratimas dėl pasauliečių kunigystės. Katakombų bažnyčia Lietuvoje. Jo lange švieselė jau užgeso. Lietuvių kalba - vertenybė ar pareiga. Ar jaunimas skaito lietuvišką spaudą? Jaunimo žygis už tikėjimo laisvę. Seksualinis vaikų švietimas. Gyvenimas ir mirtis. Amžinasis lietuvis. Valančiaus šviesa už marių. 

 • 1972m. 10 Lapkritis

  Dievas liudija savo buvimą. Vytautas Marijošius. Šeimos vertybės. Šių dienų vaikų auklėjimo problemos. Kongresai: vienas, du... ir trys. Mano kelias į sąmoningą lietuvybę. Kas yra menas ir menininkas. "Didžiųjų klausimų" labirinte. Laužai ir kibirkštėlės.

 • 1972m. 11 Gruodis

  Kristaus ir bažnyčios gimimas. Kelios mintys mugranto dienos proga. Žvilgsnis į meną. Kunigų ir pasauliečių bendradarbiavimas. Palaimintasis M. Kolbe J. Vaistininko klaida. Avinėlis - teisingo santykiavimo su Dievu simbolis. Kongresai: vienas, du... ir trys. Kalba - mūsų auka ant svetimų altoriaus.