Ateik iš nebūties
     Į mano būtį,
     Atnešk šviesos
     Ir šilumos truputi.
     Ant kelių atsiklaupsiu
     Kaip prieš savo dievą
     Ir melsiu ją,
     Kad vėlei neišnyktų.
     Sukursim laužą
     Iki dangaus,
     Sušildysim pasauli
     Ir patys ugnyje sudegsim.

V. Noreika