Pacientė, išliejusi gydytojui neapsakomai ilgus negalavimus, pagaliau guodžiasi:

—    Prieš čia ateidama, jutau baisų galvos skausmą, kuris dabar dingo be pėdsakų.

—    Nedingo, nes dabar man pradėjo galvą skaudėti, — atsako gydytojas.

*  *  *

Du draugai susitinka, važiuodami dviračiais.

—    Sveikinu! — šūktelėjo vienas. — Matau, kad ir tavo žmona išmoko vairuoti automobilį.

*  *  *

Sveikstantis ligonis prisipažįsta gailestingajai seselei:

—    Aš jus taip myliu, kad nenoriu ir pasveikti.

—    Nesijaudinkite, — atsakė seselė, — jūs ir nepasveiksite. Gydytojas taip pat mane įsimylėjęs, o jis matė, kai jūs vakar mane bučiavote.

*  *  *

Viename Amerikos mieste viršuj banko durų kregždė susilipdė lizdą. Greta lizdo tuoj buvo įtaisyta šviesos reklama: “Net ir kregždė pasirinko mūsų banką padėti savo kiaušiniams”.

*  *  *

Pirmą kartą į kaimą atvykusi studentė, pastebėjusi, kaip melžiamos karvės, tarė tetai: “Kokia nesąmonė sakyti, kad karvės duoda pieną. Juk žmogus pats tą pieną per prievartą iš jos ištraukia...”

*  *  *

—    Tėveli, — kreipiasi berniukas į tėvą, — pasakyk, iš kur aš. Mano draugas Sauliukas žino, o aš nežinau.

—    Na, gerai, — atsiduso tėvas. — Jau esi beveik vyras ir turi teisę tai žinoti. Po vakarienės aš tau papasakosiu, kas atsitinka tarp peteliškių, paukštelių ir bičių.

—    Man nesvarbu peteliškės ir bitės, — atkerta vaikas. — Sauliukas man sakė, kad jis yra iš Kauno, tai ir aš noriu žinoti, iš kur aš.

*  *  *

Kai sūnui suėjo 20 metų amžiaus, tėvas, išsitraukęs dėžutę cigarečių, siūlo:

—    Imk, dabar jau leidžiu tau rūkyti.

—    Ačiū, tėte, jau dveji metai, kai mečiau rūkyti.

*  *  *

Pagyvenusi moteris, neseniai palaidojusi savo vyrą, nuvyko pas savo anūkus į Niujorką. Kartą vakare jai davė paragauti whisky.

—    Žiūrėkite, — tarė ji, — tai įdomu! Skonis visiškai toks pat, kaip vaistų, kuriuos kiekvieną dieną prieš valgį priiminėdavo mano vyras...

*  *  *

—    Pagaliau atsikračiau reumatizmo, — džiaugiasi vyras.

—    Na, ir kas iš to, — atsako žmona. — Kas gi dabar mums orą pranašaus?–