Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, SJ

     Turbūt keistai skamba pasakymas “užmirškime žodį”. Kalbinėje praktikoje tokie dalykai, atrodo, negalimi. Ir iš tikrųjų tai nėra visai įprastas įvykis, nes užtikrintivartojamas jau gal apie 40 metų, jis įrašytas į žodynus. Ir per tą laiką niekada pagrįstai nekritikuotas, tapo lyg ir norminiu žodžiu. Vis dėlto užtikrinti— tai pažodinis vertimas iš rusų kalbos. Tai svetimybė.

     Rusų-lietuvių kalbų žodyne (1949 m.) parašyta: zaveritj — užtikrinti.Taip tas žodis, matyt, kažkada kažkieno pažodžiui išverstas, vėliau tapo “įsūnytu”.

     1948 m. išleistame Lietuvių kalbos rašybos žodyne žodžio užtikrintidar nėra. Yra tiktai laiduoti, -uoja, -avo,ir garantuoti, -uoja, -avo.

     Dabartinės lietuvių kalbos žodynuose (1954 ir 1972 m.) jau randame: užtikrinti, -a, -o— garantuoti, laiduoti. Užtikrinti savalaikį plano vykdymą.Juose duotas ir žodis laiduoti, -uoja,-avo— užtikrinti, garantuoti. Beje, 1972 m. laidoje randame ir žodį patikinti, -a, -o— garantuoti. Jis mus patikino, kad viskas bus gerai.

     Tarptautinių žodžių žodyne (1969 m.) rašoma: garantuoti— laiduoti, užtikrinti. O 1985 m. laidoje: garantuoti— laiduoti, kad būtų įvykdyta. Taigi žodis “garantuoti” aiškinamas tik žodžiu “laiduoti”, jau nebėra žodžio “užtikrinti”. Tad to žodyno sudarytojai po maždaug 40 metų, regis, suprato, kad vertalai nereikalingi.

     Turbūt, nusižiūrėję į mūsų sovietinius žodynus, ir JAV LB Švietimo tarybos 1974 m. išleistame lietuvių kalbos žodyne randame: užtikrinti, užtikrina, užtikrino. Jis užtikrina, kad rašinį tikrai sekančią savaitę pabaigs.

     Tad nenuostabu, kad užtikrintaitaip dabar plačiai funkcionuoja per kelis žemynus. “Užtikrinti” transliuoja Lietuvos ir užsienio radijas, jį randame Lietuvos, Amerikos, Kanados laikraščiuose, žurnaluose.

     Tarpukario Lietuvoje žodžio “užtikrinti” nebuvo, o lietuvių kalba gražiausiai vystėsi ir klestėjo. Ir dabar reikia būtinai jį keisti gražiais lietuviškais laiduoti, patikintiarba tarptautiniu garantuoti.O kartais galima jį keisti kitais tinkamesniais lietuviškais žodžiais arba visai jo nevartoti.

     Pabandysiu pavyzdžiais iš spaudos ir radijo parodyti, kaip tą “užtikrinti” taisyti:

     1.    Siūlo neapmokamą gydymą, užtikrina (=laiduoja) senatvę — tiesiog rojų žemėje.

     2.    Tikslas — užtikrinti(=laiduoti), kad Amerikos mokslininkai galėtų konkuruoti ne tiktai šiandien.

     3.    Konstitucija užtikrina(=laiduoja) jiems teisę gauti vertėją.

     4.    Koziriovas užtikrino(=patikino), kad parama pasiekia tuos, kuriems skirta.

     5.    Jis užtikrino(=patikino) provincijos gyventojus, kad vyriausybė skirs reikiamų lėšų kovai prieš terorizmą.

     6.    Toks įstatymas yra nelegalus, nes jis pažeidžia Kanados konstitucijos užtikrintas^garantuotas) moters teises.

  7.    Jei šiais klausimais gaus pakankamai tvirtų užtikrinimų(=garantų, garantijų), tai Amerika nedelsdama atidarys savo pasiuntinybes.

     8.    Viešosios tvarkos užtikrinimas(laidavimas, garantavimas) padėtų sumažinti nusikalstamumą. Turbūt dar geriau taip sakyti: Gera viešoji tvarka padėtų sumažinti nusikalstamumą.

     9.    Lietuvos bankas neužtikrino^nepasirūpino, nesudarė sąlygų), kad nekliudomai steigtųsi tarptautiniai bankai.

     10.    Tenisininko puikus padavinėjimas ir vyraujantis žaidimas prie tinklo užtikrino(=lėmė) jam pirmo seto laimėjimą.

     11.    Tačiau tą vietą jis dar kartą turės užtikrinti (=patvirtinti) kvalifikacinėse varžybose.

     12.    Patys mažiausieji ir jauniai šioje šventėje pasirodė labai gražiai ir užtikrintai(=tvirtai, šauniai).

     13.    Vertai maitindamiesi šia Duona, mes užtikriname(=pelnomės, laimime, užsitarnaujame) dangų.

Algirdas Narbutas