Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Eilėraštis

TĖVO PALIKIMAS

Skaistė Brazauskaitė

Kalėjimų ir lagerių vainiką
Pasviręs Viešpatin, savim nešei
Ir, ąžuolo šakom apglėbęs rytą,
Tą laisvės alkį Meile malšinai.

Kasdieniam atnašui brandinęs grūdą.
Pagirdei želmenį vynu - Krauju,
Tavo stiprybė
- iš Gyvybės madžio -
Šiandien rieškučiom varpas jau skini.

O virpanti styga gležnos Būties,
Nežemiškais garsais tu atsiliepk!
Esmi Svečiuos, - nėra juk Nebūties,
Pakilk, širdie, ir Himnu suskambėk!

Ar tu apraudi savąjį trapumą?
Gal negandas tiek vakar, tiek šiendien?
Nelauk stebuklo, brolyje parimus -
Pašauk į Šventę, laukiant Ateities.