Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Šypsuliai

Dailininkas piešė medicinos profesoriaus portretą. Profesorius jam pareiškė, kad dėl laiko stokos tegalėsiąs pozuoti tik du kartus. Dailininkas stengėsi jį įtikinti, kad dviejų kartų jokiu būdu nepakanka.

—    O man, pavyzdžiui, nustatyti diagnozę pakanka pacientą apžiūrėti tik vieną kartą, -pasakė profesorius.

—    Taip? - atsiliepė dailininkas, - bet jei tamsta suklysti, tai graborius tamstos klaidos nepakabins ant sienos, o mano klaidos įrėmuojamos ir kabinamos ant sienos.

Maža mergytė žiūri į prausykloje stovinčias svarstykles ir klausia savo draugę:

—    Kas čia?

—    Tai toks daiktas, ant kurio lipa storos moterys, o nulipusios labai pyksta.

*

—    Ar tu girdėjai, - sako Jurgis savo draugui Antanui, - kad Petras rengiasi vesti? Įdomiausia tai, kad jo mergina moka plaukti, vairuoti automobilį, orlaivį ir skambinti pianinu.

—    Aš manau, - sakė Antanas, - kad iš jųdviejų bus puiki pora. Juk Petras, būdamas kariuomenėj, išmoko virti, kojines taisyti, skalbti ir grindis valyti.

*

—    Mano vyro liga pribaigs mane, -skundžiasi ligonio žmona. - Turiu budėti dieną ir naktį.

—    Bet juk tu sakei, kad turi pasisamdžiusi slaugę?

—    Taip, bet kaip tik dėl to ir reikia budėti!

*

—    Žinai, aš ją palydėjau tris kartus į mokyklą, nešiau jos knygas ir porą kartų nupirkau ledų bei saldainių. Ar manai, kad jau aš galiu ją ir pabučiuoti? - klausia mažas pradžios mokyklos berniukas savo draugą.

—    O! Nėra jokio reikalo. Tu ir taip jau daug gero jai padarei.

*

Septynmetis Mocartas koncertavo Frankfurte. Prie jo priėjo keturiolikos metų berniukas.

—    Nuostabiai skambini! - pasakė jis. - Aš niekada taip neišmokčiau.

—    Kodėl gi ne? Juk tu jau didelis. Pabandyk, o jei nesiseks, pradėk rašyti gaidas.

—    Taip, aš rašau, bet ne gaidas, o eilėraščius.

—    Rašyti eilėraščius turbūt daug sunkiau negu muziką kurti?

—    Ne, visiškai lengva. Pabandyk.

Mocarto pašnekovas buvo Volfgangas

Gėtė.

*

—    Jeigu tu vakare vėl išeisi lošti biliardo, aš atsivesiu meilužį, - priekaištavo žmona vyrui.

—    Tiktai, dėl Dievo meilės, neatsivesk mano biliardo partnerio!