Viršilos charakteristika

Pusiau juokais, pusiau rimtai sakoma, kad kariuomenėje didžiausiais viršininkas yra viršila. Gal tai ir tiesa. Tie viršilos dažnai pasižymi ir šiurkštumu, ir naivumu, ir grubiu žodynu. Štai pora pavyzdžių.

Viršila, egzaminuodamas kareivį, klausia:

-    Iš ko padarytas šautuvo vamzdis?

-    Iš plieno.

-    Gerai!

-    Iš ko padaryta šautuvo spyna?

-    Iš plieno.

-    Gerai!

-    Iš ko padarytas šautuvo gaidukas?

-    Iš plieno.

-    Žioply, ar neskaitei vadovėlyje, kad iš viršminėtos medžiagos!

O štai kitas pavyzdys. Į kareivines skambina iš štabo karininkas:

     -    Ar ten pas jus yra toks eilinis Petraitis?

     -    Taip, yra!- atsako viršila.

-    Pasakykite jam, kad vakar mirė jo tėvas. Tik švelniai ir mandagiai!..

Viršila išrikiavo savo kareivius ir sukomandavo:

-    Visi, kieno gyvas tėvas - tris žingsnius į priekį! Petraiti, o kur tave velnias neša? Tavo tėvas vakar mirė! Išsivaikščioti!

-    Ar nepasitaikė, vaikeli, pavojų, šokinėjant parašiutu, - klausia susirūpinusi mama savo sūnų.

-    Pasitaikė, mama. Vieną kartą nusileidau ant žolės ir žiūriu užrašas: “Prašau žolės nemindžioti”.

Advokatas į savo žmoną:

-    Paslėpk visas brangenybes ir išimk pinigus iš stalčiukų.

-    Kodėl?

-    Už valandos ateis man padėkoti klientas, kurį apgyniau teisme nuo kaltinimo vagyste.

Kalbasi du piliečiai:

-    Tai atėjo laikai... Per vieną dieną Lietuvoje pavagia dešimt mašinų!

-    Bet užtai arkliavagiai beveik išnyko!