Šio Ramybės Dekalogo autoriumi laikomas popiežius Jonas XXIII, Bažnyčios istorijoje pagrįstai nusipelnęs Gerojo Popiežiaus vardą.

Iš šių taisyklių tarsi spindi jo siela, atvira visokiam gėriui.

     1.    Šiandieną stengsiuosi tik šia diena gyventi, užmiršdamas visus gyvenimo rūpesčius.

     2.    Šiandieną stengsiuosi matyti tik savo trūkumus, nieko nekritikuosiu, niekam nepriekaištausiu, nebent pačiam sau...

     3.    Šiandieną būsiu tikras, kad esu sukurtas laimei, tačiau ne tik aname, bet ir šiame pasaulyje.

     4.    Šiandieną prisitaikysiu prie aplinkybių, netrokšdamas jų palenkti savo norams.

     5. Šiandieną skirsiu dešimt minučių pasiskaityti ką nors gero, nes tai reikalinga mano sielai.

     6.    Šiandieną atliksiu gerą darbą niekam nesisakydamas, nes tai yra mano paslaptis.

     7.    Šiandieną atliksiu tai, dėl ko tur būt nepatirsiu džiaugsmo ar pasijusiu įžeistas, tačiau šių savo jausmų jokiu būdu neatskleisiu.

     8.    Šiandieną pasiryšiu apsisaugoti nuo dviejų blogybių: nekantrumo ir neryžtingumo.

     9.    Šiandieną tvirtai tikėsiu - nors aplinkybės ir prieštarautų tam, -kad gerasis Dievas tiek rūpinasi manimi, jog man nieko daugiau nereikia.

     10.    Šiandieną ne bijosiu, bet, priešingai, džiaugsiuosi viskuo, kas yra gražu, ir tikėsiu žmonių gerumu. Šiandieną padarysiu ką nors gero nė nepagalvodamas, kad visą gyvenimą turėjau dėl to stengtis...