Mieleji Skaitytojai!

     Štai šiame pirmame puslapyje, viršuje po “Laiškų lietuviams” vardo parašyta Vol. XLIX. Tai reiškia, kad su šiuo numeriu jau pradedame Jums siuntinėti 49-ąjį Laiškų lietuviams tomą. Praeis dar metai, ir tas tomas bus žymimas jubiliejiniu numeriu - Vol.50. Tada, žinoma, reikės suruošti gražų, prasmingą tokios sukakties minėjimą. Gal to daug kas visai nesitikėjo, kai šio žurnalo pirmas numeris pasirodė 1950 metų pradžioje. Turbūt to nesitikėjome ir mes, bet matome, jog Dievas mus laimino, nežiūrint, kad kelias nebuvo visuomet toks lengvas. Ir Jam, ir Jums, už tai nuoširdiai dėkojame. Tikimės ir toliau Jo palaimos ir visokeriopos Jūsų paramos.

Čikagos lietuvių Jaunimo centras, minėdamas savo gyvenimo 40 metų sukaktį, buvo pasipuošęs istorinėmis Lietuvos vėliavomis.  Jono Tamulaičio nuotr.