Nuteistąjį mirties bausme klausia, koks būtų jo paskutinis noras.

-    Norėčiau užvalgyti grybų, nes iki šiol vis bijodavau, kad apsinuodijęs nemirčiau, - atsakė nuteistasis.

Žmogui nusibodo turimasis namas - nutarė parduoti. Pavedė agentui. Netrukus, gavęs laikraštį, užtiko skelbimą, kuriame iškeliamos visos gerosios jo namo savybės. Be to, pridėta ir namo nuotrauka. Tada jis, pažiūrėjęs į skelbimą ir nuotrauką, nuskubėjo pas agentą:

-    Žinai, neparduok mano namo. Skelbimas mane įtikino, kad tai yra namas, kokio aš visą gyvenimą norėjau.

-    Tėveli, kada aš būsiu tiek užaugęs, kad galėsiu visur eiti, nepasiklausęs mamos? - klausia sūnus.

-    Sūnau, aš pats dar nesu tiek užaugęs, kad galėčiau taip daryti, - paaiškina tėvas.

Tėvas sako vaikui:

-    Matai, kad ir tėtis gali tave numaudyti, o tu galvoji, kad gali tik mama.

-    Taip, tėti, gali ir tu. Tik mamytė maudydama visada man numaudavo batus.

Moteris, įsigijusi naują suknelę, nenurimsta, kol su ja pasirodys vyrui, kurį labiausiai myli, ir moteriai, kurios labiausiai neapkenčia.

Tėvas klausia sūnų:

-    Ar žinai, kuo Napoleonas pasižymi?

-    Savo atmintimi.

-    Iš kur žinai, kad jis turėjo gerą atmintį?

-    Juk parašyta, kad paminklas pastatytas jo atminčiai.

Du vyrai geria bare ir vienas sako kitam:

-    Ką tau sako žmona, kada tu čia taip ilgai sėdi?

-    Nieko nesako, nes aš nevedęs.

-Tai kodėl tu čia taip ilgai sėdi, jeigu nevedęs? - nustemba pirmasis.

Žinai, tėvas man sakė, kad aš gausiu 5.000 dolerių, jei atsisakysiu savo blogų papročių, - sako vienas studentas kitam, - bet nežinau, ką daryti.

-    Nebūk kvailas, - sako antrasis, - pasižadėk ir paimk tuos pinigus.

-    Bet jei aš atsižadėsiu blogų papročių, kaip aš tuos pinigus išleisiu?

Amerikietis milijonierius, belankydamas savo plantacijas Pietuose, užėjo sekmadienį į mažą negrų bažnytėlę. Ten jam labai patiko vietinio pastoriaus pamokslas, ir jis įdėjo į lėkštę stambią auką. Pamaldų pabaigoje, suskaičiavęs pinigus, pastorius paskelbė:

-    Šiandien surinkome du dolerius trisdešimt penkis centus. Jeigu banknotas, paaukotas džentelmeno, kuris sėdi kairėje pusėje netoli durų, pasirodys tikras, tai būsime surinkę šimtą du dolerius trisdešimt penkis centus.

Cirke moteris įkiša galvą į liūto nasrus. Du žiūrovai kalbasi:

-    Nenorėčiau būti jos vietoje.

-    O aš nenorėčiau būti liūto vietoje.

-    Kodėl?

-    Nepakenčiu burnoje plaukų.