Vienas pilietis klausia jėzuitą, ar tiesa, kad visi jėzuitai yra labai išmintingi. Tas jėzuitas jam taip atsakė:

-    Pas mus yra visokių, bet tokį įspūdį žmonės yra susidarę dėl to, kad žibintus mes keliame į viršų, o kopūstų galvas laikome rūsyje.

* * * * *

Buhalteris visą valandą pavėlavo į darbą. Viršininkas jį smarkiai išbarė. Buhalteris atsiprašė sakydamas:

-    Mano žmona praėjusią naktį turėjo sunkų gimdymą.

Tai išgirdęs, viršininkas atsiprašė ir įteikėjam dovaną. Po dviejų savaičių vėl tas pat. Buhalteris vėl teisinasi, kad žmona turėjo sunkų gimdymą.

-    Tamsta jau antrą kartą meluoji. Tave atleidžiu iš darbo!

Teisme buhalteris paaiškino, kad jo žmona akušerė.

* * * * *

Automobilio savininkas sako automechanikui:

-    Nuostabios tos moterų akys: jos pamato blondinės plauką už 10 metrų, bet garažo durų nemato nė už vieno metro.

* * * * *

Gatvėje prie verkiančio berniuko prieina moteris ir klausia:

-    Ko tu verki, vaikuti?

-    Pamečiau tėvelį.

-    Tai tu negali pataikyti į namus?

-    Aš tai galiu, bet jis nepataiko...

* * * * *

Berniukas, nučiupęs motinos, pudrą, pudruojas. Tai pastebėjusi jo 5 metų sesutė sako:

-    Padėk pudrą - tik moterys pudruojasi, o vyrai prausiasi.

* * * * *

-    Vaikučiai, senovėje Lietuvoje buvo daug miškų, kuriuose veisėsi meškos, bet atėjo Vakarų civilizacija, ir mūsų krašte meškos išnyko, - aiškina mokytoja. - Kas man pasakys, kas yra civilizacija?

-    Aš žinau, - pasišovė Jonukas, - tai Vakarų liga, nuo kurios stimpa meškos...

* * * * *

Duktė tėvui apie savo širdies draugą:

-    Jis mane myli. Esu tikra, kad netrukus jis man pasipirš, nes jau dabar pradeda rūpintis ateitimi. Jis jau ne kartą klausė, kiek tėtis uždirba.

* * * * *

-   Keisčiausias dalykas šioje žemėje yra tas, kad tavo vienmetis visuomet tau atrodo už tave senesnis, o to paties ūgio — už tave žemesnis.