Mokytojas pasakojo vaikams apie čigonų papročius. Tarp kitko priminė, jog tuokdamiesi čigonai daužo molinius indus. Jonukas klausėsi ir pagaliau prabilo:

-    Jeigu taip, tai mano tėveliai yra čigonai.

-    Kodėl tu taip manai?

-    Vakar mama sudaužė puodynę ant tėtytės galvos.

*

Nors troleibuse būk džentelmenas — užleisk vietą moteriškei.

-    Bijau ją įžeisti. Pamanys, kad ją laikau senute.

*

Kodėl daugelis ištekėjusių moterų pasilieka ir visur vartoja mergautinę pavardę?

-    Todėl, kad pavardė pagal vyrą - nepastovus dalykas.

*

Mažam berniukui suleido vaistų. Motina klausia dukters, ar jis elgėsi kaip tikras vyras.

-    Ne, priešingai. Jis buvo labai drąsus.

*

-    Per vestuves tu pažadėjai mane mylėti, gerbti ir būti paklusni, - skundžiasi jaunas vyras žmonai. - O ką tu dabar darai?!

-    Tai tiesa, - ramiai atsako žmona, - bet negi aš galėjau tada su tavim pradėti ginčytis prie pašalinių žmonių ir kunigo?

*

Vienas žydų tautybės moksleivis nepabūdavo ilgiau nė vienoje mokykloje, iš visur jį atleisdavo kaip nesuvaldomą, nesimokantį tinginį. Nieko nepadėdavo nė tėvų pastangos. Pagaliau tėvas nutarė nuvežti jį į jėzuitų gimnaziją, maldaudamas priimti. Buvo susitarta.

Sūnus čia iš pagrindų pasikeitė nuo pat pirmos dienos: tapo darbštus, pavyzdingas, mandagus. Stebino jis ne tik mokytojus, bet ir savo tėvus. Tai buvo mįslė visiems. Pagaliau tėvas paklausė jį, kas čia atsitiko, dėl ko jis taip staiga pasikeitė. Sūnus prisipažino:

-    Kai aš nuėjau į šią gimnaziją ir kiekvienoje klasėje bei koridoriuose visur pamačiau tą prie kryžiaus prikaltą vyrą, tai supratau, jog čia juokų nebus...

*