- Esu įsitikinusi, - tarė žmona kandidatui į Seimo narius, - kad už tave balsuos visi dori žmonės.

-    Menka paguoda; reikia, kad balsuotų dauguma...

* * * * * *

Viena dama sako kitai:

-    Niekada nesivesiu vyro į madų demonstravimą, nes tai pavojinga mums abiem. Aš pradedu svajoti apie naujus drabužius, o jis - apie naują žmoną.

* * * * * *

Prie gimdymo namų žemaitis šaukia:

-    Muoč, ar jau pagimdee?

-Taip.

-    A berniuką?

-Ne.

-Vuo ta kon?

* * * * * *

Motina bara dukterį:

-    Iš pirmo susitikimo jau bučiuotis su vyru! Ar tu mane matei taip?

-    Aš ne, bet mano senelė, manau, kad matė, -atsakė dukra.

* * * * * *

Rūmų savininkas netikėtai įeina į valgomąjį ir atranda savo ūkvedį “beragaujantį” brangų konjaką, kurį specialiai perka iš Prancūzijos.

-    Tas man nepatinka, Adomai, labai nepatinka, - taria ūkvedžiui.

-    Taip man ir atrodė, pone. Dėl to aš po truputį geriu, galvodamas, kad jums šis konjakas nepatinka.

* * * * * *

-    Ar tiesa, kad tave prašė jau keturis kartus, kad ištekėtum?

-    Tikra tiesa.

-    Kas prašė?

-    Mano tėvas. Jis sako, kad jau neturįs kantrybės mane laikyti namie.

* * * * * *

Amazonės pagavo savo saloje išsigelbėjusį jūreivį. Kad nekiltų pagundų ir nesantaikos, nutarė jį nužudyti. Davė pasmerktajam paskutinį žodį. Tas ir sako:

-    Tegul mane nužudo pati negražiausia šios salos moteris.

Tokios neatsirado, tad jūreivis išliko gyvas.

* * * * * *

- Mūsų sužieduotuvės nutrauktos, tad grąžink mano tau nupirktą žiedą.

-    Ne, brangusis, žiedą aš pasiliksiu, nes jame išgraviruota “Tavo visam laikui”.

* * * * * *

Studentas, naujasis lietuvis, rašo namo laišką: “Tėti, mokausi gerai. Viskas klostosi neblogai, tik viena problema, kad kiti studentai į paskaitas važiuoja autobusu, o aš nuosava mašina”.

Po kurio laiko studentas gauna laišką iš tėvo: “Sūnau, būk kuklus, nereikia iš kitų išsiskirti. Nusipirk autobusą ir važiuok kaip visi”.

* * * * * *

-    Tai ką gi vestuvių dieną padovanojai savo dukrai? - smalsaujasi kaimynė.

-    Automobilį.

-    O tai kur jaunieji praleido medaus mėnesį?

-    Ligoninėje.

* * * * * *

Tėvas piktai bara sūnų:

-    Kada gi tu pagaliau ištaisysi tuos dvejetukus iš matematikos?!

-    Tėti, patikėk, aš labai stengiuosi, bet mokytoja nė minutei nepalieka žurnalo be priežiūros.

* * * * * *