Mažas berniukas kreipiasi į tėvą:

-    Tėveli, einam pažaisti. Mama sako, kad tu jau suvaikėjęs.

Viena dama sako kitai:

-    Mums su seseria, kartu paėmus, šešiasdešimt metų.

-    Vaje, vaje, ir jūs nebijote tokią mažą seserį vieną palikti namuose?

*

Kunigas klausia berniuką:

-    Kiek yra sakramentų?

-    Šeši, klebone.

-    Ne šeši, o septyni.

-    Mama sakė, kad santuoka ir atgaila yra tas pat.

*

Tėvas sūnui:

-    Ar tau padėti išspręsti uždavinį?

-    Nereikia, tėveli. Mokytojai labiau patinka, kai klaidas daro patys mokiniai.

*

Vyras žmonai:

-    Brangioji, ar tu negalėtum nusidažyti plaukus šviesia spalva?

-    O kodėl? - nustemba žmona.

-    Sako, kad šviesiaplaukės geros šeimininkės.

*

Mergaitė apskundė berniuką, kad šis per prievartą ją pabučiavo gatvėje.

Teisėjas suabejojęs klausia:

-    Kaip jis tave galėjo pabučiuoti, būdamas daug mažesnis.

-    Aš truputį pritūpiau, - atsakė mergaitė.

*

Mokytoja klausia berniuko:

-    Pasakyk, koks žodžių “esu graži” laikas?

-    Būtasis, panele mokytoja.

-    Negali būti, dar pagalvok.

-    Bet juk aš savo akimis matau. Ir kiti mokiniai gali tai patvirtinti, - nenusileidžia mokinys.

*

-    Sveikinu, girdėjau, kad visos trys jūsų dukterys ištekėjo.

-    Jūs neteisingai išgirdote. Ištekėjo viena, tik trečią kartą.

*