Paruošė Aldona M. Jurkutė

Paskutinio skambučio dieną abiturientai žadino mokytojus

     Utenos Aukštakalnio vidurinėje mokykloje prieš dešimtmetį gimusią tradiciją paskutinio skambučio dieną žadinti mokytojus dabar pasigavo kone visos miesto mokyklos.

     Šiemet Dauniškio vidurinės mokyklos abiturientai dar prieš trečią valandą ryto sugužėjo pas Tauragnuose gyvenantį mokyklos direktorių Joną Tilvytį. Direktorius iš saldaus miego buvo žadinamas trimitu, triūba, kastanjetėmis, būgnu ir kitais triukšmingais instrumentais. Šimtas abiturientų tol skandavo “Kelkitės, kelkitės, jau laikas”, kol direktorius su žmona išėjo į kiemą. Čia visi kartu dainavo, ėjo rateliu, fotografavosi.

     Direktorius turėjo visų akivaizdoje daryti mankštą - 20 pritūpimų ir 5 atsispaudimus. "Šiek, tiek nusiderėjau, juokėsi direktorius. Žadinti direktoriaus žmonos buvo atvykę ir 3-iosios vidurinės, kur ji dėsto, abiturientai.

     Išradingai papuoštomis mašinomis Dauniškio vidurinės mokyklos abiturientai grįžo į Uteną ir kėlė iš miego visus savo mokytojus. Tai truko apie trejetą valandų. O vidurdienį paskutinio skambučio šventė vyko mokykloje. Joje dalyvavo ne tik mokytojai ir abiturientai, bet ir jų tėvai bei artimieji. (Lietuvos aidas, Nr. 99)

Trylika mokyklų taps gimnazijomis

     Švietimo ir mokslo ministerijos kolegija trylikai šalies vidurinių mokyklų nutarė suteikti gimnazijų statusą.

     Humanitarinio profilio gimnazijomis taps Palangos 1-oji, Skuodo Pranciškaus Žadeikio,

     Utenos 1-oji bei trys Vilniaus miesto vidurinės mokyklos: Solomėjos Nėries, Užupio ir Žvėryno.

     Realinio profilio gimnazijų statusas buvo suteiktas Šiaulių Didždvario, Vilniaus Adomo Mickevičiaus, Antano Vienuolio bei Žirmūnų vidurinės mokyklos.

     Humanitarinio ir realinio profilio gimnazijose mokysis Kazlų Rūdos Kazio Griniaus, Vilniaus Jėzuitų bei Karoliniškių vidurinių mokyklų moksleiviai.

     Pirmosiomis gimnazijos klasėmis taps Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno, Pakruojo “Atžalyno” bei Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus vidurinių mokyklų devintosios klasės. Trečiaisiais šių gimnazijos klasių darbo metais jas numatoma patikrinti ir iki 2001 metų kovo 1 dienos pateikti išvadas dėl gimnazijos statuso suteikimo. (Lietuvos aidas, Nr. 109)

Įkurtas mokslo ir studijų fondas

     Plungės rajono savivaldybės iniciatyva įkurtas mokslo ir studijų fondas. Jam iš savivaldybės biudžeto skirta 36 tūkst. Lt. Fondui aukoti kviečiami ir verslininkai, organizacijos, pavieniai asmenys.

     Šis fondas - pati prasmingiausia investicija į ateitį. Jo lėšomis bus galima leisti į aukštuosius mokslus gavius vaikus iš nepasiturinčių šeimų, padėti vyresniųjų klasių moksleiviams dalyvauti konkursuose, olimpiadose. Aukštosiose mokyklose besimokantiems bus skiriama po 1-2 tūkst. Lt per metus, moksleiviams - po kelis šimtus. Studentai ir abiturientai, kuriems reikia tokios paramos, galėjo kreiptis į fondo visuomeninę tarybą jau šią vasarą. (Lietuvos aidas, Nr. 100)

Liūdniau - Marijampolės apskrityje

     Nuo rugsėjo pirmosios ne visos rajono devynmetės mokyklos tapo pagrindinėmis dešimtmetėmis.

     Anot rajono Savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Donato Labanausko, dešimtosios klasės neatidaromos Alksninės, Akmenynų, Daukščių, Liubavo, Padovinio bei Skaisčiūnų pagrindinėse mokyklose. Mat kai kuriose iš jų tėra vos po vieną kitą moksleivį, panorusi mokytis dešimtojoje klasėje.

     Nuo naujų mokslo metų rajone sumažėjo ir pradinių mokyklų. Tokios mokyklos nebeliks Adomiškių kaime, kur telikę du mokiniai. (Respublika, Nr. 149)

Baltijos kelio atminimui

     Lietuvos bankas nutarė išleisti vieno lito proginę apyvartinę monetą, skirtą Baltijos kelio dešimtmečiui. Bus nukalta apie milijoną vienetų -beveik tiek, kiek 1989-aisiais Lietuvos žmonių dalyvavo Baltijos kelyje. Lietuvos bankas patvirtino ir 50 litų proginės monetos etaloną. Ši moneta bus skirta Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Kęstučio atminimui. Tai bus jau ketvirtoji moneta iš serijos Lietuvos valdovai. (XXI amžius, Nr. 39)

Paminėta nerūkymo diena

     Pasaulinė Sveikatos Organizacija teigia: “Rūkymas yra labai pavojingas žmogaus sveikatai, tačiau tą pavojų galima pašalinti”. Nuo rūkymo sukeltų ligų (plaučių vėžio, širdies kraujagyslių, bronchų ir kitų ligų) pasaulyje kasmet per anksti miršta daugiau kaip 3 milijonai žmonių (iš jų 1,2 milijonai Europos gyventojų, 7.000 - Lietuvos gyventojų).

     Pasaulinės nerūkymo dienos proga Kauno medicinos universiteto Visuomenės sveikatos fakultete studentai kartu su kitomis prieš rūkymą pasisakančiomis organizacijomis bei Sveikatos mokymo centru organizavo akciją prieš rūkymą.

     Eisena prasidėjo nuo KMU. Laisvės alėja žygiavo jaunimas, nešinas plakatais, bylojančiais apie rūkymo žalą, dalino lankstinukus. Prie Merkurijaus parduotuvės buvo surengtas koncertas. Kas nusprendė mesti rūkyti, gavo po čiulpinuką.

     Tai tikrai gražus mėginimas šiandieninei narkomanizuotai visuomenei priminti apie rūkymo pasekmes. (XXI amžius, Nr 45)

Kęstučio Žičkaus biblioteka - Ariogalos vidurinei mokyklai

     Ariogalos vidutinė mokykla gavo brangią dovaną - prieš trejus metus žuvusio Lietuvos aido žurnalisto Kęstučio Žičkaus mama mokyklai padovanojo visą sūnaus biblioteką.

     Didžiulę knygų siuntą padėję atgabenti Lietuvos aido darbuotojai Birutė Butkevičienė ir Rimas Lapinskas kartu atvežė ir nemažai iš bendradarbių surinktų ar savo dovanotų knygų.

     Gerą pundą nuotaikingų vaikiškų knygelių perdavė Vyturio leidykla.

     Atsiųstą Lietuvos aidui padėkos laišką Ariogalos vidurinės mokyklos mokytoja Dolorosa Berteškaitė baigia taip: “Kaip pavargę, suklaidinti, pikti žmonės niršta, kad Lietuvoje nėra dorų, sąžiningų, norisi šaukti, kad mes jų tik nepastebime, kaip turbūt nepastebėjome ir Kęstučio Žičkaus”, politiko maksimalisto, istoriko, fizikos mokslų daktaro, kolegos. (Lietuvos aidas, Nr. 93)

Medicinos istorija - trumpai

     Ką siūlo gydytojas pacientui, kuriam skauda ausį?

     2000-ieji metai iki naujosios eros:

     Štai skiriu jums šitą šaknelę, esu tikras, ji išvaduos nuo skausmo.

     1000-ieji naujosios eros metai:

     Šaknelė - tai stabmeldystės atgyvena. Melskitės ir Viešpats Dievas jus išgelbės.

     1850-ieji:

     Malda - tai prietaras. Štai jums mikstūra.

     1940-ieji:

     Jūsų mikstūra - šarlatanų išmonė. Gerkite mano išrašytas tabletes.

     1985-ieji:

     Tabletės - vakarykštė medicinos diena. Antibiotikai, tai antibiotikai jus išvaduos nuo skausmo.

     2000-ieji:

     Antibiotika - pernelyg nutolta nuo gamtos. Nūnai madinga fitoterapija. Štai jums šaknelė kaip ranka skausmą atims.

(Parengė Jonas KUVYKAS) (Kauno diena, Nr 66)