Sykį nusileido Dievas į žemę. Atlėkė pas jį į JAV Prancūzijos ir Sovietų Sąjungos vadovai paklausti apie savo šalių ateitį.

- Pasakyk, Viešpatie, kada Amerikoje nebebus rūpesčių dėl juodaodžių ir įsivyraus santarvė? — pirmas klausia amerikietis.

-    Po trisdešimt metų, - atsako Dievas.

-    Tai aš jau nebepamatysiu, - susigraudino JAV prezidentas.

Antras klausia prancūzas:

-    O kada Prancūzijoje išnyks nedarbas.

-    Po penkiasdešimt metų.

Šis pravirksta ir sako:

-    Bet aš to nebesulauksiu.

Trečias klausia rusas:

-    Kada mūsų daugianacionalinėje šalyje bus pastatytas komunizmas?

Dievas nubraukia ištryškusią ašarą ir taria:

-    Aš to jau nesulauksiu...

■ ■ ■

Viena moteris pasakojasi kitai, kad turėjusi blogą lemiantį sapną. Be to, išvakarėse į langą kelissyk cvaktelėjęs paukščiukas ir kad apskritai ji tikinti visokiais prietaringais ženklais.

-    O aš tai jokiais prietarais netikiu! - ryžtingai pareiškia antroji.

-    Pavyzdžiui, net jei katė perbėga kelią iš dešinės į kairę, tris kartus nusispjaunu per kairįjį petį ir ramiai einu toliau.

■ ■ ■

-    Na, sūnau, nors autobuse elkis džentelmeniškai - užleisk vietą moteriai, - moko tėvas.

-    Bet moteris gali įsižeisti, pamaniusi, kad aš ją laikau visiška senute, - atšauna sūnus.

■ ■ ■

- Padavėjau, atrodo, aš truputį apkaušau, -sako linguojantis lankytojas ir priduria: - Gal atneštumėt ko nors, kad galva prašviesėtų?

- Mielai! Štai jūsų sąskaita.

■ ■ ■

-    Na, Petriuk, - klausia mokytoja, - gal gali pasakyti, nuo ko priklauso vėjo greitis?

-    Nuo viršininko, panele mokytoja.

-    ?!

- Tėvelis šįryt pasakojo mamytei, kad jo viršininkas vakar darbe pakėlė tokį vėją, net popieriai išlakstė.

■ ■ ■

Zoologijos parduotuvėje:

-    Prieš savaitę čia pirkau kanarėlę. Jūs sakėte, kad ji gyvena dešimt metų, bet vakar ji nudvėsė.

-    Vadinas, vakar jai sukako dešimt metų.

n 2000 m. sausio 1 d. vysk. P. Baltakiui suėjo 75 m. Bažnytinė kanonų teisė reikalauja, kad vyskupas, sulaukęs to amžiaus, turi įteikti popiežiui oficialų atsistatydinimą. Vysk. P. Baltakis tai padarė dar 1999 m. balandžio mėn. Prieš mėnesį vyskupas gavo oficialų atsakymą, kad pop. Jonas Paulius II nusprendė jo neatleisti ir prašo toliau eiti savo pareigas.

n 1999 m. mirė 1 brolis pranciškonas Paulius Gaidys ir keturi kunigai pranciškonai: Antanas Prakapas, Kornelijus Bučmys, Robertas Barberis ir Robertas Des Roches.