Vagone kontrolierius tikrina bilietus, vienam keleiviui sako:

-    Pilieti, jūsų bilietas galioja paprastam traukiniui, o šis, kuriuo važiuojate, yra greitasis:

Keleivis gūžtelia pečiais ir atsako:

-    Koks man skirtumas! Jeigu jums tai svarbu, paprašykite mašinisto, kad sulėtintų greitį.

Na, Petruk, - klausia mokytoja, - gal gali pasakyti, nuo ko priklauso vėjo greitis?

-    Nuo viršininko, panele mokytoja.

-    ?!

- Tėvelis šįryt pasakojo mamytei, kad jo viršininkas vakar darbe pakėlė tokį vėją, net popieriai išlakstė.

Viena moteris pasakojasi kitai, kad turėjusi bloga lemiantį sapną; be to, išvakarėse į langą kelissyk cvaktelėjęs paukščiukas ir kad apskritai ji tikinti visokiais pritaringais ženklais.

-    O aš tai jokiais prietarais netikiu! -ryžtingai pareiškia antroji. Pavyzdžiui, jei net katė perbėga kelią iš dešinės į kairę, tris kartus nusispjaunu per kairį petį ir ramiai einu, kur ėjusi.

Į kongresmeną, savo prakalboje daug žadantį, buvo paleistas akmuo, kuris, ūmai spėjus kalbėtojui pasilenkti, pralėkė viršum jo galvos.

-    Matote, - tarė kongresmenas, sveikinamas draugų, kad išvengė nelaimės, - jeigu aš būčiau buvęs tiesus politikas, tai jau būčiau užmuštas.

-Kodėl neši tik po vieną dėžę, kai kiti neša po tris, - klausia prižiūrėtojas darbininko.

-    O todėl, kad jie tinginiai, nes tingi eiti tris kartus.

-    Aš tau nupinsiu ir dovanosiu voratinklį, kuriame galėsi laimingai sūpuotis, mylimoji, -tarė uodas, bučiuodamas musę.