Aldona Valis-Labokienė gimė Panevėžyje. Baigė Kauno “Aušros” mergaičių gimnaziją ir Austrijos Innsbruck universitete Medicinos fakultetą, gaudama daktarės diplomą.

     Meną pradėjo studijuoti Lietuvių Dailės studijoje “69”. Mokėsi pas dail. Kaupą, Petravičių, Šileikį. Paskui tęsė studijas Bogan College, Academy of Fine Arts. Turėjo vieną individualę parodą ir dalyvavo keliolikoje bendrų parodų su lietuvių ir amerikiečių dailininkais. Amerikiečių parodose yra laimėjusi keletą premijų.

     Dirba tapybos, grafikos ir litografijos srityse. Šiame“Laiškų Lietuviamsnumeryje matome keletą jos grafikos, litografijos ir tapybos darbų.

 

Dail. Aldona Labokienė prie savo paveikslo “Tolumoje” (akrilika)