Marija Stankus-Saulaitė

     Ar velniūkštis gali norėti būti žmogus? Kokie praeities jausmai, kurie pergyvenimai grįžta už daugel metų? Kada jaunuolis pradeda suprasti vienišumą? Kaip Lietuva atrodė kitataučiams turistams? Birutės Pūkelevičiūtės apsakymų rinkinys "Marco Polo Lietuvoje” šiuos ir panašius klausimus iškelia, juos pavaizduoja, jais skaitytoją privedant prie įžvalgos. Tačiau net rimtieji momentai neniūrūs, netragiški. Netikėtas juokas linksmina skaitytoją. Gražus įvaizdis džiugina.

     Knygoje šeši apsakymai: "Prisiminimų mieste (Sonatina fleitai)” atpasakoja ir nusivylimą suidealizuota moterimi, ir juokingas reklaminių lentų perdažytojų nelaimes; "Kaip Arvis išėjo į žmones” rašo apie meile sužavėtą velnią, kaip tik dėl to netinkantį velniškiems darbams; "Šėriau žirgelį” stebi dviejų vyrų žvejonę, kurioje vienam sekasi, o kitam ne; "Kerlio perštas” priešpastato dviejų menininkų susitikimus dabar ir seniau Lietuvoje, kai jaunoji žavėjosi vyresniąja, kuri jaunesniajai pavydėjo; "Kelionė į Marčiupį” pilna nuotykių, per kuriuos gimnazistui atsiveria seno kunigo vienišumas; svečias prancūzas atranda Lietuvą apsakyme "Marco Polo Lietuvoje”.

     Visų apsakymų fabula įdomi. Tiksliai apibūdindama aplinką ir veikėjus, B. Pūkelevičiūtė skaitytojui sukuria sceną, kuri stebima ir kurioje dalyvaujama. Pokalbiai gyvi. Ir visur, visur atsiranda tas tobulas vaizdas, ta reikšminga detalė, žaviai išreikšta: "Tikrai visur žydėjo balti medžiai, ištryškę šilkinio lepumo vainiklapiais. Tikrai nuo jų sklido pieniška, migdanti šviesa... ("Kerlio perštas”, psl. 38); "Viskas tarsi miglota, bet drauge ir perregima; spalvos tarsi mėlynos, bet drauge rausvėjančios... (ten pat, psl. 182); "Nakties glėby, tarp alksnių ir žvaigždžių, žydėjo jauna liepa. Viena jos šaka buvo palinkusi žemėn. Aplink ją, lyg auksiniai bitinėliai, tyliai sukosi maži šviesos taškai ("Prisiminimų mieste”, psl. 10).

     Skaitytojas, kaip turistas Bernier iš Paryžiaus, pasijunta keliaująs po miestus ir kaimus, po žmogaus širdį, po paties gyvenimo prieštaravimus ir pokštus šiuose B. Pūkelevičiūtės apsakymuose.

Birutė Pūkelevičiūtė. Marco Polo Lietuvoje. Išleido Liet. knygos klubas 1982 m. Čikagoje, 307 psl., kaina 10 dol.