Vyras ir žmona išvyko atostogų. Tuojau sėdosi rašyti savo draugams ir pažįstamiems sveikinimus.

—    Tai ar dar ko nors neužmiršome? Ar jau visiems parašėme? — paklausė vyras.

—    Atrodo, kad visiems, — tarė žmona.

—    Na, tai jau galim važiuoti namo.

* * *

Kirpėjas klientui:

—    Man atrodo, kad aš jus skutu jau nebe pirmą kartą?

—    Jūs klystate, — atsako klientas, — nes šie randai — tai autoavarijos rezultatas.

* * *

Prieš daugelį metų senas, balta barzda vyras pasibeldė į komunistinio rojaus vartus ir prašėsi įleisti į vidų. Rojaus sargas pradėjo jį egzaminuoti:

—    Kas buvo tavo tėvas?

—    Fabriko savininkas.

—    O kas buvo tavo motina?

—    Pirklio duktė.

—    O kas buvo tavo žmona?

—    Aristokratė.

—    O kaip tu pats praleidai savo gyvenimą? Ką veikei?

—    Nieko ypatingo. Daug važinėjau ir esu parašęs keletą knygų. Man nereikėjo mokytis jokio amato, nes buvau užtenkamai turtingas.

—    Tai skamba labai buržujiškai, — pasakė sargas. — Aš nemanau, kad galėčiau tave įleisti į komunistinį rojų.

Pagaliau sargas dar paklausė:

—    Tiesa, visai buvau užmiršęs paklausti, koks tavo vardas ir pavardė.

—    Aš esu Karolis Marksas, — atsakė senukas.

* * *

Galima manyti, kad Leninas buvo demokratas, nes leido Rusijoje egzistuoti ir kitoms partijoms, bet tik su viena sąlyga, kad komunistų partija būtų valdžioje, o kitos — kalėjime.

* * *

—    Atrodo, kad esi nusiminęs, — sako vienas bičiulis kitam.

—    Taip, mano žmona vakar grįžo iš atostogų, ir aš pasakiau jai, kad kiekvieną vakarą, jai nesant, aš buvau namie.

—    Na, tai kas?

—    Nagi šiandien atėjo tik pusės dolerio elektros sąskaita.

* * *

Viršininkas klausia sekretorę:

—    Kodėl šiandien pavėlavai į darbą?

—    Atleiskite, aš pramiegojau.

—    O, tai tu ir namie dar miegi?!