Moteriškė, važiuodama automobiliu, pervažiavo raudoną šviesą. Tuoj prisistatė policininkas ir paprašė parodyti vairuotojos leidimą.

      — Kaip aš galiu jums parodyti vairuotojos leidimą, — sakė moteris, — kad tokie žmonės kaip jūs iš manęs jį atėmė!..

      Jaunuolis rašo merginai laišką, norėdamas susitikti:

      —    Lauksiu prie geležinkelio stoties; kad neapsiriktum, turėsiu tamsiai mėlyną lietpaltį ir ploną lazdą.

      Kitą dieną gauna atsakymą iš mergaitės tėvo:

      —    Kad neapsiriktum, pranešu, kad turėsiu lietpaltį ir storą lazdą.

   

   —    Jungtuvių metu tu juk prisiekei mane mylėti, būti ištikima ir klausyti, — ginčo metu sako vyras žmonai.

      —    Prisiekiau dėl to, — sako žmona, — kad nenorėjau prie visų žmonių ir dar bažnyčioje pradėti ginčytis.

     

Pagyvenęs vyriškis ir moksleivis sėdėjo greta traukinyje. Moksleivis visą laiką spjaudė ant grindų. Vyriškis nebeiškentęs paklausė:

      —    Sakyk, berniuk, ar tu neturi nosinės?

      —    Jums reikėtų turėti savo nosinę, nes prašyti kitų yra nemandagu, — atrėžė berniukas.

    

  Motina niekaip negali prikalbinti dukrelės, kad skambintų pianinu. Pagaliau ji sako:

      —    Žinai, duosiu tau dolerį, jei išskambinsi valandą.

      —    Bet man kaimynas pažadėjo du dolerius, jei neskambinsiu...

      —    Ar tu skaitei laikraštyje, kad Pietų Amerikoje yra tautelė, kur vyrai ir moterys turi atskiras kalbas? Argi ne keista?

      —    Skaičiau, bet nieko keistoko ten neįžiūrėjau. Juk ir mūsų civilizuotuose kraštuose retai kur vyrai ir moterys turi bendrą kalbą.

      Petrų kaimynas kasdien ateina vis ko nors pasiskolinti. Petrams tai įkyrėjo ir jie nutarė bent kartą nieko nebeskolinti. Kitą dieną ateina kaimynas ir švelniai prabyla:

      —    Atsiprašau, ar jums šiandien reikės dulkių siurblio?

      —    Taip, mes šiandien visą dieną tvarkome kambarius, gaila.

      —    O, tai malonu, — džiaugiasi kaimynas,

      — tai šiandien jūs tikrai neisite teniso žaisti. Paskolinkite mums savo teniso raketes.