CHIARA LUBICH

     Tie žodžiai paimti iš Evangelijos pagal Luką. Bet jie yra kartu ir dalis Evangelijos pagal Matą, kurioje minimas Jėzaus pamokslas nuo kalno. Mes matome, kad toje pamokslo dalyje Jėzus kalba apie Dievo Karalystės reikalavimus, charakterizuojančius tuos, kuriems ji skirta. Tie žodžiai ir mus inspiruoja bei skatina imituoti mūsų dangiškąjį Tėvą.

     Jėzus taip pat ragina savo mokinius sekti Dievo Tėvo meilės pavyzdžiu. Jei mes norime būti jo vaikai, turime mylėti artimą taip, kaip jis jį myli.

“Jei mylite tuos, kurie jus myli, koks čia jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai myli tuos, kurie juos myli” (Lk 6,32).

     Pirmoji Dievo Tėvo meilės charakteristika būdinga tuo, kad ji yra besąlyginė. Ji yra visiškas kontrastas pasauliškai meilei, kuri nori abipusiškumo ir patrauklumo (mylėti tik tuos, kurie myli ar kurie kuo nors patenkina).

     Bet Tėvo meilė yra visiškai besąlyginė. Jis myli kiekvieną asmenį nesiribodamas, net jei jo meilė ignoruojama. Tokios meilės natūra visuomet imasi iniciatyvos ir dalinasi visu, ką tik turi. Todėl ji yra kūrybinga ir transformuojanti. Dangiškasis Tėvas myli mus ne dėl to, kad stengdamiesi būti gerais galėtumėm nusipelnyti jo dėmesį bei palankumą, bet norėdamas savo malonės galia kurti mumyse gėrį ir dvasinį grožį, sukeldamas norą būti jo draugais ir vaikais.

     Universalumas gi yra kita Tėvo meilės charakteristika. Dievas myli kiekvieną be išskyrimo. Jo meilė neturi ribų. O jis pats yra toji besąlyginė ir kurianti meilė, kuri matantiems tik gyvenimo tuštumą, duoda jo pilnatvę ir rūpinasi stokojančiais. Tėvas myli net nedėkingus, priešiškus ir maištingus. Iš tikrųjų jo meilė rūpinasi ypatingai ir tokiais.

     “Jei mylite tuos, kurie jus myli, koks čia jūsų nuopelnas? Juk nusidėjėliai myli tuos, kurie juos myli”.

     Kaip mes galėtumėm gyventi pagal tuos žodžius? Elgdamiesi kaip tikri dangiškojo Tėvo vaikai: vadovaudamiesi jo beribe ir universalia meile. Tad bandykime kiekvienoje situacijoje mylėti pirmi, dosniai, be išskaičiavimų, visuomet pasiruošę padėti, atviri visiems, ypatingai atidūs aplink mus esantiems ir labiausiai meilės reikalingiems. Bandykime mylėti nelaukdami rezultatų. Stenkimės būti Dievo dosnumo instrumentais, padėdami kitiems tomis dovanomis, kurias iš jo gavome.

     Jei leisime tiems Jėzaus žodžiams mums vadovauti, tada visur ir visuomet galėsime skleisti Dievo meilę, kurią Jėzus atnešė žmonijai ir kuri yra vienintelė galybė, galinti transformuoti pasaulį. Tada galėsime žiūrėti į kiekvieną sutinkamą asmenį naujomis akimis, mylėti jį atnaujinta širdimi.

     O stengtis taip gyventi pagal tuos ar kitus Viešpaties žodžius mus skatina dar ir tas džiaugsmingas žinojimas, jog su mumis kartu stengiasi per 13 milijonų žmonių visame pasaulyje, kurie kas mėnesį gauna kiekvieną kartą vis kitus Viešpaties žodžių apmąstymus, kurie verčiami į 80 įvairių kalbų ir dialektų ir siuntinėjami žmonėms raštu, o kitiems perduoda spauda, radijas ar televiziją.

Iš anglų kalbos išvertė Kostas Paulius