TEOFILIJA ŽEMAITYTĖ

Tėvyne, kelkis kartu su Kristum!
Pabusk, jaunime, iš sustingimo!
Iškentus žiemą, kregždutė grįžta,
lipdyt lizdelį gimtinėj ima.

Ir mes, kentėję dešimtis metų,
Tiesos ieškoję ir patys klydę,
dėka Marijos pabust suskatom
staiga atradom didvyrių brydę.

Kiek daug prašyta! Kiek daug aukota!
Aukos vainikai juk nenuvysta!
Ir melo kalnas tarsi Golgota
drebėt pradėjo nuo žingsnių Kristaus.

Silpni paskendom girtybės raistuos.
Silpni paklydon kely miglotam.
Šiandieną trokštam namo pareiti

pagydyk, Kristau, sielas ligotas!

Sugrįžk sugrįžki, Kristau, išvytas,
Rūpintojėli
mūs skausmo Broli,
Tau Aleliuja Velykų rytą
varpai ir širdys džiugiai kartoja.

Kristaus Prisikėlimas

(Iš K.P. Celiešiaus paruoštos knygos “Ką mes tikime”. Paveikslo autorius — Severino Fabris)