CHIARA LUBICH

     Tas Evangelijos sakinys pagal Luką yra dalis trumpų, panašių frazių (6, 39-49), kuriose Jėzus sako, kaip labai svarbu ištikimai gyventi pagal jo mokymą.

     Jėzus kalba apie tą principą, kurio supratimas tuo metu buvo populiarus, rodantis aukščiausią idealą, kurį mokinys galėjo tikėtis pasiekti. Jėzus apie tai kalba ir kituose kontekstuose (Mt 10, 24; Jn 13, 16; 15, 20) apie skirtingus reikšmės niuansus ir pritaikymus. Šiuo atveju Jėzus nori mums pasakyti, jog nepaisant, kad pasaulyje mokiniui labai sunku būti panašiam į savo mokytoją, bet Jėzaus mokykloje pasiryžusiam gyventi pagal jo žodžius įmanoma kiekvienam.

“Mokinys nėra viršesnis už mokytoją; kiekvienas mokinys bus gerai išlavintas, jei bus kaip mokytojas” (Lk 6, 40).

     Čia yra aišku tai, jog Jėzus nori priminti mums, kad jis yra vienintelis tikrasis mokytojas. Jis yra vienintelis galįs parodyti tikrąją mūsų gyvenimo prasmę, vesdamas mus saugiai mūsų žemiškoje kelionėje (Lk 6, 39). Jis yra vienintelis, kuris gali mūsų širdį išlaisvinti iš nuodėmės jungo ir padėti mums būti kilnios ir skaisčios dvasios žmonėmis. Jis yra vienintelis, kuris gali formuoti mūsų gyvenimą, statydamas jį kaip namą ant nepajudinamos uolos (Lk 6, 47).

     Jėzus nori mums pasakyti, jog mes taip pat galime būti kaip jis. Tai mus nepaprastai stebina! Mes tik turime suprasti, kad jis nori mus pakelti į savo lygį.

     Juk jis ir atėjo duoti mums savo nuostabią šviesą ir savo meilės turtingumą. Ir šio meto pasaulyje Jėzus nori padaryti mus savo mokiniais, lygiais jam ir panašiais į jį.

     Kaip mes galėtumėm gyventi pagal čia mąstomus Jėzaus žodžius? Stengdamiesi gyventi pagal Evangeliją, taip kaip Jėzus nori — ištikimai. Tada galėsime suprasti, jog turime stengtis šalinti mūsų vidines priešingybes, kurios neleidžia mums derinti tikėjimo su gyvenimu.

     Mes galime matyti, kad Jėzus turi tokią pat gilią meilę savo dangiškajam Tėvui ir žmonėms. O tas jo tobulas pastovumas rodo jo žodžių ir gyvenimo darnumą. Tai kaip tik žavėjo ir patraukė tuos, kurie jį sekė. Ir mes turėtumėm tokiais būti. Užtai mes turėtumėm būti kaip tie maži vaikai, nuoširdžiai atviri ir imlūs jo nuostabiems tiesos ir revoliucingos galybės žodžiams, visu uolumu juos vykdydami. Tada galėsime būti tokiais jo mokiniais, kokių jis nori; panašiais į savo mokytoją, lyg patapę Jėzumi ir paplitę visame pasaulyje. Argi galėtumėm surasti kitą tokį nuostabiai gražų ir kilnų pašaukimą?

     Tad būkime konkretūs, gyvendami pagal tą sakinį: “Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas” (Mt 5, 48).

Iš anglų kalbos išvertė Kostas Paulius