Radiotelefonas ir automobilių eismo nelaimės

     Per kelerius metus radiotelefonų įtaisymai automobiliuose išaugo į penkis milijonus vienetų. Tolimesnis metinis prieauglis numatomas apie 10%. Pastebėta, kad radiotelefoną naudojantys vairuotojai susiduria su eismo saugumu. Didmiesčių policijos gauna šimtus piktų nusiskundimų iš vairuotojų, kurie dėl neatidžių radiotelefonų naudotojų atsidūrė nelaimėje arba jos vos ne vos išvengė. Kalifornijos policijos tyrimai parodė, kad vairuotojas nustoja atidumo, kai reikia išspausti dešimties skaitmenų telefono abonento numerį. Amerikos Automobilių sąjungos tyrimai taip pat nustatė, kad telefono rageliu besikalbantis vairuotojas praranda didelę dalį vairavimo akylumo, ir jo vairavimo orientacija žymiai sulėtėja. Telefonuojant akylumo praradimas yra daug didesnis negu nustatant radijo stotį arba magnetofoną.

     Radiotelefonų gamintojai susirūpino šiais duomenimis, nes yra galimybė, kad tokie telefonai gali būti visiškai uždrausti. Dabar skubiai vystomi naujo tipo radiotelefonai, kurių operavimui nereikės naudoti rankų. Naujieji telefonai atpažins balsą ir automatiškai atsakys po dviejų suskambėjimų. Pirmieji modeliai jau yra sukonstruoti ir pagal specialų užsakymą bus įmontuoti naujuose Chrysler korporacijos gaminamuose automobiliuose.

Vandeninis pjaustytuvas

     Jau nuo 1950 metų daromi įvairūs bandymai, panaudojant vandens srautą įvairių medžiagų pjovimui. Pirmieji vandens srauto pjovimo aparatai veikė per lėtai, per ilgai užtrukdavo perpjauti kietesnę medžiagą. Dabar Rhode Island universiteto tyrinėtojai suprojektavo ir pagamino naują “vandens peilį”, kuris perpjauna keramiką greičiau negu deimanto pjūklas. Pasisekimo priežastis yra ta, kad iš pjovimo galvutės vandens srautas išeina nepaprastai dideliu greičiu — 2000 pėdų per sekundę. Vandens greitis priklauso nuo vandens spaudimo rezervuare. Kad galima būtų perpjauti kietą metalą, galvutėje į vandens srautą įleidžiamas mišinys, kuris padaro vandenį šiurkštų. Tokie “pjūklai” gali perpjauti bet kokį metalą, jo visai neįkaitinant, kas labai svarbu, nes tokiu būdu nepakeičiamos metalų savybės.

     Šis naujas įrankis naudojamas pramonėje, gaminant automobilius, sprausminių lėktuvų motorus. Be pramonės taip pat naudojamas ir maisto gamyboje, pvz., nuimant mėsą nuo kaulų. Maisto gaminime naudojamas grynas vanduo, be priemaišų. Dabar bandoma vandens pjūklus pritaikyti robotams, kurie atliktų visus pjaustymo procesus.

     Vandens pjūklas turi ir trūkumų. Pjaustymo galvutės po kelių valandų susidėvi. Ieškoma naujo metalo mišinio, kuris įgalintų pagerinti galvutę bent 50 kartų.

     Pastaruoju metu daug universitetų susidomėjo šiuo aparatu — pradėjo jį daugiau tyrinėti, eidami patobulinimo kryptimi žmonijos gerovei.

(Iš “Technikos žodžio”)