Daržovėsmilžinai

     Sunku suprasti, dėl ko žmonės taip vaikosi rekordų. Vieni kopia į aukščiausias kalnų viršūnes, kiti plaustu plaukia per vandenyną, treti augina milžiniškus kopūstus.

     Maždaug prieš metus viename Anglijos miestelyje buvo suruoštas didžiausios daržovės konkursas. Ko gi ten nebuvo — mažo automobilio dydžio moliūgas, ir pusantro metro skersmens kopūstas, ir agurkas, kurį žmogus vos ne vos galėjo apžergti. Moliūgui pakelti prireikė net keliamojo krano. Įdomu ir tai, kad svarbiausia konkurso sąlyga — jokios chemijos, viskas turi būti valgoma.

Naftos išsiliejimo pasekmės

     Ar iš tikrųjų išsiliejusi nafta pražūtinga jūrai? Amerikiečių ekologams šis klausimas kilo visai netikėtai. JAV nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų valdybos specialistai, atlikę analizes, padarė netikėtą išvadą, jog pastangos pašalinti milžinišką naftos dėmę prie Aliaskos krantų, atsiradusią dėl didžiulio tanklaivio avarijos, padarė daugiau žalos negu naudos. Jūrai valyti buvo naudojamos sintetinės skalbimo medžiagos, karštas vanduo ir daugelis kitų priemonių. Visa tai išžudė jūros fauną ir florą. O tose vietose, kur naftos pašalinti nesuspėta, ekologinės sistemos beveik atsikūrė.

Smarkiai naikinami drambliai

     Afrikos drambliai daugiausia buvo žudomi dėl ilčių, o ne tokie gausūs jų giminaičiai iš Azijos iki šiol naikinami dėl odos. Britų aplinkos apsaugos specialistai praneša, jog kone visose turistus aptarnaujančiose Tailando krautuvėse nelegaliai prekaujama dirbiniais iš dramblio odos, o Birmoje kiekvieną savaitę užmušama iki 50 dramblių. Per kelerius metus vietinės populiacijos gali nebelikti. Dabar Birmoje tebetikę tik 5 tūkstančiai dramblių, o iš viso azijinių dramblių tėra ne daugiau kaip 27 tūkstančiai. O susirūpinimą keliančių afrikinių dramblių populiaciją dabar sudaro apie 600 tūkstančių individų.

Mažiausias diktofonas

     Japonų firma “Sony” gamina patį mažiausią diktofoną. Jis sveria tik 120 gramų, turi du greičius — 1,2 ir 2,4 cm/sek. Mikrokasetėje telpa valandos ar dviejų įrašas. Beje, diktofone įmontuotas ir baterijų iškrovos indikatorius.

Kas valandą išnyksta viena rūšis

     Prieš 20 metų Žemėje kasdien išnykdavo po vieną gyvūnų rūšį. Dabar, kaip nurodo Pasaulinis gyvosios gamtos fondas, viena rūšis išnyksta per vieną valandą. Svarbiausia to priežastis — atogražų miškų naikinimas, kuris vyksta greičiau nei buvo numatyta. Štai visi pirmykščiai miškai Filipinuose ir 90% miškų Madagaskare jau visai sunaikinti arba nyksta. Taip rašo JAV leidžiamas žurnalas “International Wildlife”.

■    Kaišiadorių vyskupo Juozapo Kuktos mirties 50 m. sukaktis iškilmingai paminėta jo gimtinėje parapijoje — Kurkliuose. Po pamaldų velionio gimtinėje — Trakiniuose pašventintas jo atminimui kryžius.

■    1992 m. suėjo 350 m. nuo dienos, kai, sulaukęs 69 m. amžiaus, mirė Galilėjus, kuris laikydamasis kaunauninko Kopeminko pasaulėvaizdžio jau drąsiai skelbė, kad ne visi dangaus kūnai juda besisukdami apie vietoje stovinčią žemę, o astronominiai judesiai yra kitokie. Tada tai nesiderino su ano laiko gamtamokslio atstovais, ir Galilėjus susilaukė ano laiko Bažnyčios atstovų smerkimo. Dabar popiežius Jonas Paulius II Popiežiškos mokslo akademijos posėdyje spalio 31 d. pareiškė, kad Galilėjaus smerkimas buvo nesusipratimas ir Galilėjų rehabilitavo, įvertindamas jo pasitarnavimą mokslui.

■    Korėjoje yra daugiau kaip 42 milijonai gyventojų. Katalikų yra pustrečio milijono (apie 60%), bet į parlamentą išrinktas aukštesnis procentas — net 47 katalikai. Jie sudaro 15% visų parlamento narių.