Negalima paklysti

     Naujai suprojektuotą optinio pluošto giroskopą (OPG) japonų Hitachi ir amerikiečių Corning bendrovės pritaikė automobilių navigacijai. Giroskopas kartu su girometru nustato automobilio kryptį ir nuvažiuotą atstumą.

     Japonijoje jau į tūkstančius automobilių įmontuoti tie giroskopai kartu su kompiuteriais. Į kompiuterį įdedamas miesto žemėlapis, kuris palengvina nuvažiavimą į užsibrėžtą vietą.

     Sistema veikia taip: automobilio vairuotojas, norėdamas nuvažiuoti į jam nepažįstamą vietą, įdeda į kompiuterį tos vietos adresą. Kompiuteris ekrane parodo visas gatves, kuriomis galima greičiausiai į ten nuvažiuoti. Jei kartais vairuotojas pasuka ne į tą gatvę, kompiuteris tuojau pasako, kad klaidinga kryptis, ir liepia grįžti atgal į tą gatvę, kuri parodyta ekrane.

     Daugiausiai šie automobiliai, turintys giroskopą, naudojami Tokyo mieste, nes ten gatvių išdėstymas labai klaidinantis, namų numeriai sužymėti ne iš eilės, o pagal tai, kuriais metais namas buvo pastatytas, kada gimė savininkas ir pan.

Naujas policijos malūnsparnis

     Phoenix miesto policija nusipirko septynis MD 320 tipo malūnsparnius. Jie bus naudojami patruliuoti didelį apie 400 kv. mylių plotą.

     Malūnsparnis įdomus, nes neturi uodegos gale propelerio. Stabilizavimui ir sukimui vartojamos žemo spaudimo oro švirkštės. Sakoma, kad vairavimas lengvesnis, pilotas taip greitai nepavargsta. Be to, saugesnis, nes neturi uodegos gale propelerio ir nesukelia tiek daug triukšmo.

     Šiuos malūnsparnius gamina McDonnell Douglas bendrovė.

Benzinas iš plastmasės

     Japonų bendrovė Toshiba išrado lengvesnį būdą, kaip perdirbti plastmasę į kuro alyvą. Jų teigimu, iš vieno kilogramo plastmasės galima išgauti vieną litrą benzino arba žibalo. Dabar Japonijoje per vienerius metus išmetama į šiukšlyną apie 5,6 milijono tonų plastmasės.

     Jau ir anksčiau buvo bandoma paversti plastmasę į kurą, bet procesas buvo grubus. Būdavo pagaminamos nuodingos dujos, o alyvos gaudavo tik mažą nuošimtį.

     Toshiba bendrovės mokslininkams pasisekė išvystyti paprastesnį alyvos išgavimo būdą. Įrengimai nedideli, juos galima kilnoti, kur tik reikia. Toshiba perdirbimo būdas skiriasi nuo kitų, nes per kaitinimo procesą įpurškiamas šarminis mišinys, kuris įgalina išgauti daugiau alyvos (apie 90%), nepagaminant nuodingų dujų. Bendrovė tikisi, kad 1994 metais tai bus naudojama komerciniu mastu.

     Jei šis teigimas teisingas, mokslininkai sako, kad, įgyvendinus tą procesą, būtų didelis šuolis į dvidešimt pirmąjį amžių.

Elektroninis vertėjas

     Keturių tarptautinių bendrovių grupė, susidedanti iš Siemens ir Karlsruhe universiteto (Vokietija), Advanced Telecommunications Research Institute (Japonija) ir Carnegie-Mellon universiteto (JAV), planuoja suprojektuoti sistemą, kur, kalbant telefonu su kitos tautos žmonėmis, bus galima susikalbėti, nors ir nemokant tos tautos kalbos. Visa tai atliks elektroninis vertėjas. Pagrindinis projekto tikslas, kad, vedant normalų telefonu pasikalbėjimą, nebūtų jaučiamas vertimas iš vienos kalbos į kitą. Tai didelis šių bendrovių užsimojimas.

     Kitais metais planuojama pateikti pirmą pavyzdinę sistemą, kuri turės ribotą žodyną-trumpus klausimus ir atsakymus. Siemens bendrovė pateiks garsinių žodžių pažinimą ir palyginimą su vokiečių kalba. Vokiečių kalba bus bazinė kalba, per kurią bus verčiama į kitas kalbas. Ji jau turi išvysčiusi sistemą, kuri atpažįsta žodį per trumpesnį laiką negu pusė sekundės 99% tikslumu. Dabar vyksta tyrimai, kaip kuo greičiau atpažinti žodį. Norint telefonu vesti normalų pasikalbėjimą, žodį reikia atpažinti ir išversti į kitą kalbą greičiau negu per vieną tūkstantąją sekundės. Neminima, kiek pradžioje bus panaudota kalbų ir kiek šis patarnavimas kainuos. (“Technikos žodis”, 1993, Nr. 2)

Naujas paveikslinis telefonas

     MCI telefonų bendrovė pagamino naują paveikslinį telefoną, pritaikytą tarptautinei ir JAV rinkai. Jis turi trijų colių dydžio spalvotą ekraną. Jei naudojama kaip paveikslinis telefonas, ekranas atidengiamas, o jei naudojamas kaip paprastas telefonas, ekranas nuleidžiamas. Ekrane galime matyti du paveikslus: vieną, su kuriuo kalbama, o antrą, reikalui esant, — nuotrauką arba save patį.

     Paveikslinis telefonas į rinką bus paleistas dar šiais metais. Kainuos apie 750 dol.