CHIARA LUBICH

     “Jeigu tavo dešinioji akis skatina tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin”(Mt 5,29).

     Toks paradoksiškas išsireiškimas, tipiškas Jėzaus stiliui, kreipia mūsų dėmesį į evangelijos radikalumą, kuris yra esminė sąlyga priklausymui jo Karalystei: tai reiškia, kad reikia turėti tvirtą ir nuoširdų pasiryžimą kovoje su nuodėme. Tai ir yra ištikimai radikali meilė gėriui, visiškai atmetanti bendravimą su blogiu ir reikalaujanti iš sekėjo pasiryžimo atsisakyti net brangiausių ir reikšmingiausių dalykų, jei jie dvasiniame kelyje galėtų vesti į nuodėmę.

     Ši ištrauka turi būti suprantama kartu su kitomis, kuriose Jėzus sako, kad nuodėmė prasideda vidiniu apsisprendimu, o ne išoriniu veiksmu (Mt 5,27-28). Iš tikrųjų vien tik noras nusidėti jau yra nuodėmė. Jėzus įspėja, kad sąmoningas nevengimas nuodėmės, jau ir yra nuodėmė.

     Nuodėmė negimsta pačiose aplinkybėse ar kame nors, kas nėra mūsų viduje, ji sukyla mumyse, mūsų širdy. Mūsų jautrumo dėka tam tikrose situacijose žmonės gali išprovokuoti ar sukurstyti mumyse nesuvaldomą pyktį, būdami skandalo priežastimi.

     Mes nepajėgiame patys išrauti iš savo širdies nesuvaldomą pyktį, tai padaryti gali tik Dievo malonė. Bet mes kai ką ir patys galime: mes galime vengti ir šalintis nuo tų galimybių, kurios galėtų sukelti tokį pyktį. To Jėzus iš mūsų kaip tik ir nori. Jis užtikrina, jei mes tai daryti stengsimės, kad jis tikrai mums padės.

     Kaip mes galėtumėm gyventi pagal čia mąstomus žodžius? Visų pirmiausia priimdami su tikėjimu tą Jėzaus mokymą, kurį jis čia mąstomuose žodžiuose mums duoda.

     Mes tikrai ir turime ryžtingai nutraukti ryšius su žmonėmis, situacijomis ir su visu tuo, kas galėtų būti mums skandalo priežastimi.

     Tad pabandykime gyventi pagal čia mąstomus žodžius situacijose, kurias Jėzus čia ypatingai pabrėžia akies įvaizdyje. Mes negalime būti neatsargūs, bet turime suprasti kokią žalą daro televizijos ir radijo programos, kai kurie žurnalai, paveikslai, mados, kurių stebėjimas ir jais domėjimasis sukelia blogus troškimus, vedančius į nuodėmę.

     Jei mes išmoksime domėtis tik tuo, kas mūsų dvasiniam gyvenimui reikalinga, mūsų intuicija pasidarys aiškesnė ir grynesnė. Tada mes galėsime žiūrėti į pasaulį, žmones ir įvairius dalykus, Jėzaus šviesos ir laisvės veikiami. Jėzus juk ir sakė: “Kūno žiburys yra tavoji akis. Todėl jei tavo akis sveika, visam kūnui bus šviesu” (Lk 11,34).

     Čia mąstomi žodžiai yra paimti iš Šventojo Rašto ir pateikiami mums kaip paskatinimas ir pamokymas mūsų kasdieniniam gyvenimui.

     Tų žodžių komentarai yra verčiami į 80 įvairių kalbų ir dialektų ir pasiekia per 13 milijonų žmonių visame pasaulyje. Juos garsina spauda, radijas ir televizija savo programose.

Iš anglų kalbos išvertė Kostas Paulius