Gydytojai uždraudė A. Einšteinui rūkyti, bet mokslininkas niekaip negalėjo nusikratyti šio kenksmingo įpročio.
     -    Kelintą pypkę šiandien rūkai? - klausia susirūpinusi žmona.
     -    Pirmą.
     -    Kaip tai pirmą? Tikrai jau ketvirtą rūkai.
     -    Mano brangioji, - nusišypsojo mokslininkas, - ar tu nori man įrodyti, kad apie matematiką daugiau nusimanai, negu aš?

***

     -    Pranuk, kaip tau patiko bažnyčia? - klausia tėvas, vesdamasis namo vaikutį, pirmą kartą buvusį bažnyčioje.
     -    Gerai, tėveli, - tarė nudžiugęs vaikas. - Kiek tu, tėveli gavai?
     -    Kiek ko gavau? - nustebo tėvas.
     -    Ar neatsimeni, kaip tas didelis žmogus vaikščiojo su dėžute, pilna pinigų. Aš pasiėmiau dešimtuką.

***

     -    Kas atsitiko, kai tave išmetė pro užpakalines duris?
     -    Aš pasakiau tarnams, kad esu kilęs iš labai kilmingos šeimos. Tai jie manęs atsiprašė, pakvietė vėl į vidų ir išmetė pro paradines duris.

***

     Vėlai vakare vyriškis sutiko merginą ir klausia:
     -    Ar jūs, panele, nebijote taip vėlai viena vaikščioti?
     -    Kol viena vaikštau, tai nebijau.

***

     -    Daktare, aš pradėjau apkursti. Paskutiniu metu mano savijauta tiek pablogėjo, kad nebegirdžiu savo kosulio.
     Gydytojas parašė receptą ir tarė:
     -    Štai piliulės. Imkite jas tris kartus per dieną.
     -    Ar jos grąžins man girdėjimą?
     -    Ne, bet pradėsite garsiau kosėti...

***

-    Kodėl gydytojas užsimauna pirštines prieš operaciją?
-    Kad nepaliktų pirštų nuospaudų. Jos galėtų išduoti...

***

Mokytojas: Kokia buvo tavo mamos pavardė, kai ji dar nebuvo ištekėjusi?
Mokinys: Aš neturėjau mamos, kol ji nebuvo ištekėjusi.

***

Motina: Kur tu, Aliute, dabar eini?
Aliutė: Nešu laišką įmesti į dėžutę.
Motina: Ar tu kvailioji, tokiam ore šuo neitų lauk - tegul tėvas nuneša.