CHIARA LUBICH

"Viešpatie, pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius" (Jn 6, 68).

     Tais žodžiais Petras atsakė Jėzui, po Jo kalbos Kaparnaumo sinagogoje (Jn 6, 22-59), kurioje Jėzus paskelbė, kad Jis yra gyvenimo duona, nužengianti iš dangaus. Tais žodžiais Jėzus užsiminė apie Eucharistijos Sakramentą, kurį Jis duos Bažnyčiai, tai yra Jo kūnas ir kraujas, kuris turės būti paaukotas ant kryžiaus už pasaulio gyvenimą (6, 51). Tokia Jo kalba labai suerzino tuos, kurie jos klausėsi, o ir pasidalinimas pasklido taip pat tarp kai kurių jo mokinių, kurių daugelis jį paliko.

     Tada Jėzus kreipėsi į artimiausius savo apaštalus ir juos paklausė: “Ar ir jūs norite mane palikti?” Petras atsakė savo ir savo draugų vardu, pareikšdamas savo tikėjimą ir visišką atsidavimą Jėzui. “Viešpatie, pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius”.

     Mus labiausiai domina Jėzaus klausimas, į kurį Petras ir davė tą atsakymą.

     Jėzus žinojo, kad Jis buvo nesuprastas ir pasaulio atmestas. Nepaisant to, Jis neslėpė ir nenutylėjo savo asmens tapatybės. Jis pakartotinai liudijo, kad yra Dievo Sūnus, kurį Tėvas siuntė gelbėti pasaulį. Jis nepaneigė jokio žodžio, kurį buvo gavęs iš Tėvo, net ir to, kuris reiškė Jo apleidimą. Tai žinodamas ir vykdymas, Jis leido savo artimiesiems draugams patiems apsispręsti: būti su Juo ar prieš Jį.

     Petras visa to buvo taip paveiktas, kad, visiškai atsidavęs Jėzui, ištikimai vykdė Jo mokymą, mums palikdamas sektiną pavyzdį.

     O Dievo meilės šviesa davė jam tvirtą akstiną ir pasiryžimą tam didžiam pasiaukojimui.

     Petras įsitikino, kad toliau negali būti atsiskyręs nuo Jėzaus; jis negali vėl grįžti prie žvejybos tinklų ir buvusio gyvenimo. Nepaisant, kad tas apsisprendimas kėlė sunkumus ir ryšys su Jėzumi šaukė naujam gyvenimui. Jis tikėjo šviesa, kuri pradžioje jį patraukė.

     Užtai ir atnaujino pasiryžimą būti su Jėzumi, taip daryti įtikinėjo ir savo draugus.

     Kaip mes galėtumėm gyventi pagal čia mąstomus žodžius?

     Lemiami nutikimai dvasiniame gyvenime ir mus gali ištikti. Kartais gali būti sunku suprasti kai kuriuos Jėzaus tiesos aspektus.

     Kartais mūsų aplinka gali daryti mums kokį nors sprendimą. Mes žinome ir tai, kad mūsų tikėjimui gali daryti įtaką kultūros ir moralės atmosfera aplink mus. Kartais, pasirinkę Jėzų, mes galime jaustis atskirti ir vieniši, nepalaikomi draugų ir visuomeninės aplinkos. Kai kada mumyse gali sukilti      tikėjimo abejonės, net didelės krizės, sukeldamos abejones mūsų pašaukimu.

Čia mąstomi žodžiai primena, kad visi panašūs nutikimai duoda mums progą vėl atnaujinti Jėzaus pasirinkimą geresniu būdu; atnaujinti tą pasirinkimą, kaip Petras padarė, tai yra atkreipdami atidų dėmesį šviesai ir meilei, kuri duoda pagrindą mūsų pašaukimui ir krikščioniškam gyvenimui.

Iš anglų kalbos vertė Kostas Paulius.