CHIARA LUBICH

"Iš aukštybių kilusi išmintis pirmiausia yra tyra, paskui taikinga, maloninga, klusni, pilna gailestingumo ir gerų vaisių, nesvyruojanti, nuoširdi" (Jok 3, 17).

     Apaštalas Jokūbas rodo mums tuos vaisius, kuriuos neša gyvenantieji pagal Dievo žodį. O taip gyvenantieji pagal Dievo žodį tuo būdu primena ir kitas Naujame Testamente minimas dorybes: Evangelinio pamokslo palaiminimus, himną labdarai, meilės vaisius, krikščioniškų dorybių turtingumą. O tokio gyvenimo pagal Jėzaus mokymą nuostabios vertės negali tinkamai išreikšti nei žodžiai, nei įvaizdžiai.

     Vaisiai gyvenimo pagal Dievo žodį išryškina du esminius krikščioniškos meilės aspektus: galvosenos tyrumą, kuris reiškia neturėjimo jokios doktrininės klaidos ar iškrypino ir širdies tyrumą, kuris reiškia neturėjimą jokio prisirišimo prie nuodėmės ar polinkio į blogį.

     Toliau jis primena, jog taip turime naudoti tuos aspektus, kad mūsų gyvenimas neštų vaisių, kuriant taiką ir vienybę tarp visų.

     Čia Dievo žodis yra vadinamas “išmintimi iš aukštybių”. O kai Šventasis Raštas Dievo žodį vadina “Išmintimi’,’ nori mums padėti, kad galėtumėm naudoti dievišką įžvalgą ir tiesą, kaip turime galvoti ir spręsti, priimdami dalykus, kad turėtumėm dvasinį džiaugsmą.

     Jei Dievo žodis giliai veikia ir keičia mūsų gyvenimą, tampa šviesos ir meilės šaltiniu mumyse, svarbiausiu įkvėpėju visoms mūsų mintims ir veiksmams.

     Kaip mes galėtumėm gyventi pagal čia mąstomus žodžius? Mes taip pat galime apsispręsti, norėdami siekti tikros išminties. Kadangi ji yra “kilusi iš aukštybių” pirmiausia visada turime nuolankiai jos melsti Dievą, tikėdami, kad gausime.

     Taip pat turime atsiminti, kad mes galime tą išmintį gauti tik gyvendami pagal Dievo žodį, stengdamiesi jį vykdyti vis su didesniu paklusnumu ir uolumu.

     Šį kartą mes stengsimės kreipti ypatingą dėmesį į krikščioniškas dorybes, šv. Jokūbo minėtas, o ypač tas, kurių labiausiai stokojame patys.

     “Išmintis” tikrai augs mumyse, jei save maitinsime Dievo žodžiu. Tada mūsų gyvenimas bus kaip namų, pastatytų ant uolos, apie kurią Jėzus kalba Evangelijoje. Tada galėsime atlaikyti klaidų ir visokio pasileidimo audras, kurios norės tuos namus sugriauti.

Iš anglų kalbos išvertė Kostas Paulius