Vyras žmonai:

—    Aš nutariau, brangioji, kad tu neisi į koncertą su tuo senu paltu.

—    O, žinoma, ne. Labai malonu, mielasis, kad tu apie tai pagalvojai...

—    Nesirūpink: aš paėmiau tik vieną bilietą.

—    Kokie tų jaunavedžių vardai, kurie gyvena už sienos?

—    Manau, kad už kokių metų sužinosiu. Dabar tai jis ją vadina Pupute, o jinai jį — Balandėliu.

Tėvas, smarkiai nubaudęs sūnelį, nuvarė jį gulti be vakarienės. Vėliau motina nuėjo pažiūrėti, ar vaikutis miega. Ji rado sūnų nemiegantį ir labai įpykusį. Motinai prakalbėjus, nenorėjo atsakyti.

—    Tai kam tu, sūneli, ant manęs pyksti? Aš juk tavęs nemušiau.

—    Tu nemušei, bet kam už tokio tekėjai? — piktai atsakė vaikas.

Žmona skundžiasi vyrui:

—    Aš tau kasdien verdu ir kepu ir ką už tai gaunu? Ogi nieko!

—    Tai tu laiminga, — atsako vyras, — o aš gaunu vidurių sutrikimą.

Australijoje Brisbanio zoologijos sodo tarnautojai išgirdo baisų liūtų riksmą. Atbėgę prie narvo, jie pamatė kampe susigrūdusius keturis liūtus. Juos lodamas puolė kažkaip į narvą patekęs mažytis pudelis šuniukas.

Teisėjas klausia damos, kiek jai metų. Dama, truputį sumišusi, atsako:

— Minutėlę, ponas teisėjau... Žinote, kai aš ištekėjau, vyras buvo 30 metų, o aš — 20. Dabar jis turi dvigubai — 60, tai aš — 40.

Katalikų universiteto Brazilijoje rektorius įsakė ilgabarzdžiams ir ilgaplaukiams studentams nusiskusti barzdas ir nusikirpti plaukus. Studentai atsisakė paklusti. Tada greta universiteto buvo atidaryta kirpykla, į kurią dirbti buvo pakviesta viena Brazilijos gražuolė. Per trumpą laikotarpį studentai nusiskuto barzdas ir nusikirpo plaukus. Kai kurie eina skustis ir kirptis kasdien.

Moteris, įsigijusi naują suknelę, nenurimsta, ligi pasirodys su ja labiausiai mylimam vyrui ir labiausiai nekenčiamai moteriai.

Sakoma, kad dabar teismuose yra mažiau girtų vairuotojų, nes didesnę jų dalį pirmiau pagauna “graborius” negu policija.