JUOZAS ANDRIUŠKEVIČIUS

Išgirdusi skambią Atgimimo dainą,
Giedrėja mano žilstanti galva.
Regiu — daug iškentėjusi pareina
Kudirkos ir Maironio Lietuva.

     Pareina iš Igarkos ir Vorkutos,
     Pakyla iš Klepočių ir Rainių.
     Ir vėl atžels sesers daržely rūtos,
     Vėl trykš vanduo iš brolių šulinių.

Tačiau vis tiek dar neramu be galo,
Kai abejonių klaustukus girdžiu:
Ar apvalysim Lietuvą nuo melo,
Nuo egoizmo ir klastos rūdžių?

     Širdies gelmėj šis klausimas iškyla
     Ir slegia kryžium dideliu, sunkiu.
     Bet vis garsiau drąsa nustelbia tylą,
     Ir vis karščiau gyvenimu tikiu.

Išgirdus skambią Atgimimo dainą,
Giedrėja mano žilstanti galva.
Regiu — su saulės vainiku pareina
Brazdžionio ir Miškinio Lietuva.

Marijampolė, 1990

Keliasi iškankinta Lietuva.