Romoje du kunigėliai, apsivilkę civiliniais drabužiais, ėjo pasivaikščioti po miestą. Sutinka jie gražią merginą ir vienas sako:

—    Ciao, bella! (Labas, gražuole!).

O ji atsako:

—    Et cum spiritu tuo!..

Šešerių metų Algiukas niekaip negali suprasti, ką murma jo vienerių metų broliukas. Tada jis kreipiasi į motiną:

— Mama, ar tu tikra, kad jis lietuvis?

Mokytoja, norėdama sugėdinti blogai rašančią mokinę, sako:

—    Kai aš buvau tavo amžiaus, daug geriau rašiau. Ar tau ne gėda?

—    Matyt, kad jūs turėjote geresnę mokytoją, — atsakė mokinė.

Vokaliniame koncerte klausytojas šalia sėdinčiam nepažįstamam vyrui sako:

—    Na, ir rėkia toji dainininkė, net ausyse spengia!

—    Tegu išsirėkia sau, nors ligi užkimimo, tai rytoj neturės balso ant manęs rėkti, — atsako užkalbintas dainininkės vyras.

Žymus prancūzų komikas Fernandel kartą patelefonavo Amerikos komikui Bob Hope.

—    Alio, alio! — šaukia Fernandel. — Kas čia kalba?

—    Čia kalba didžiausias pasaulyje komikas, — atsako Bob Hope

—    Tai nuostabus dalykas, — sako Feman-del, — norėjau kalbėtis su Bob Hope, o pasirodo, kad kalbu pats su savimi.

Kartą katalikų vyskupą pakvietė vakarienės viena “aukštos klasės” šeima. Šeimininkas, bijodamas, kad vyskupo nepapiktintų kai kurių ponių labai iškirptos suknelės, pradėjo atsiprašinėti.

— Nesirūpinkite, — atsako vyskupas, — juk žinote, kad aš ilgai buvau misionieriumi Afrikoje.

Senelė ir jos paauglė anūkė žiūrėjo prieš 50 metų pagaminto filmo, kuris pasibaigė įsimylėjusiųjų pasibučiavimu.

— Ar ne keista, močiute, kad jūsų laikų filmai baigdavosi ten, kur mūsų prasideda...

■    Kard. V. Sladkevičius 1993 m. gruodžio 14 d. raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos prezidentą A. Brazauską ir Seimo pirmininką Č. Juršėną dėl Lietuvoje augančio nusikalstamumo ir vyriausybės bejėgiškumo jį sutramdyti. Rašte taip pat prašoma, kad būtų priimti įstatymai, kurie tvarkytų masinių komunikacijos priemonių švarumą.

■    1993 m. gruodžio mėn. apklausoje 77% apklaustųjų teigiamai įvertino — labiausiai pasitikėjo Lietuvos Katalikų Bažnyčia.

■    1993 m. gruodžio mėn. buvo perorganizuotas Lietuvos Katalikų Bažnyčios televizijos studijos darbas. Praėjus kūrimosi laikotarpiui, buvo suorganizuota Masinių informacijos priemonių komisija, kurios pirm. išrinktas arkivysk. Audrys J. Bačkis. Pagrindinė studijos užduotis — evangelizuoti Dievo tautą ir atsiliepti į Katalikų Bažnyčios poreikius II Vatikano susirinkimo dvasioje.